Skupština ZDK-a usvojila izmjene zakona o socijalnoj zaštiti

1292
Skupština ZDK

Poslanici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas su usvojili po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom.

Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice predložilo je izmjene ovog zakona radi efikasnijeg i lakšeg pristupa pravima građanima ZDK-a kojima je potrebna njega i pomoć od drugih osoba.

Naime, ZDK jedini je kanton koji formalnopravno nije izvršio usklađivanje kantonalnog zakona iz oblasti socijalne zaštite s pravomoćnom presudom Ustavnog suda BiH kojim su definirana prava građana za korištenje pomoći po ovom osnovu.

Navedenom presudom Ustavnog suda korisnici ovih prava u buduće će se finansirati iz federalnog budžeta, tako da će njihove naknade biti znatno uvećane.

Skupština ZDK-a nastavila je rad, razmatranjem drugih tačaka dnevnog reda među kojima je i Prijedlog programa rada Skupštine za ovu godinu.

Komentari

komentara