Home BiH Privreda KKR potvrđuje podršku dugoročnim ulaganjima kapitala u komunikacijsku infrastrukturu BiH

KKR potvrđuje podršku dugoročnim ulaganjima kapitala u komunikacijsku infrastrukturu BiH

0
KKR potvrđuje podršku dugoročnim ulaganjima kapitala u komunikacijsku infrastrukturu BiH

KKR je danas potvrdila svoju stalnu punu podršku investicionom programu Telemacha BiH, u oblasti komunikacijskih infrastruktura Bosne i Hercegovine.

Telemach BiH je dio United grupe, evropskog kablovskog i telekom operatera, u koji je KKR investirao s ciljem da u Bosni i Hercegovini ponudi visoko kvalitetne usluge na području medija, telekomunikacija i širokopojasnog pristupa internetu, po evropskim standardima i konkurentnim cijenama.

Investicija KKR-a je do sada najveća američka investicija privatnog kapitala u Bosni i Hercegovini, čiji ko-investitor je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Investicije u Telemach BiH odnose se na nadogradnju kablovske mreže, na nivo nove generacije širokopojasnog interneta sa velikim brzinama, optičko međupovezivanje gradova u Bosni i Hercegovini jednih sa drugima i sa širom regijom, kao i unapređenje digitalnih TV platformi.

Ove investicije nude direktne iznačajne beneficije građanima Bosne i Hercegovine, u smislu kreiranja radnih mjesta i ekonomskog razvoja, te ohrabruje ostale strane investitore koji razmatraju mogućnost ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Investicija u United grupu je pomno praćena od strane međunarodne investicijske zajednice, kao testni slučaj sa procjenu investicijske klime u regionu. Regulatorno okruženje igra kritičnu ulogu u sticanju povjerenja investitora; to je naročito slučaj sa sektorima kao što su telekomunikacije, koje zahtijevaju dugoročne i značajne kapitalne investicije u lokalnu infrastrukturu.

“Privatni investitori moraju biti uvjereni da će biti tretirani na pošten, transparentan i nediskriminirajući način u odnosu na lokalne javne kompanije. Bez takvog povjerenja, investitori neće angažovati svoj kapital, niti će građani ostvariti pristup visoko kvalitetnim proizvodima i uslugama u medijima, telekomunikacijama i širokopojasnom pristupu internetu, po konkurentnim cijenama, kakve zaslužuju.” – konstatovao je zastupnik KKR-a.

KKR je vodeća globalna investiciona kompanijam koja upravlja ulaganjima u razne vrste imovine, uključujući privatni kapital, energiju, infrastrukturu, nekretnine, kreditne i hedge fondove. KKR ima za cilj stvoriti atraktivne investicijske povrate slijedeći strpljivi i disciplinovani pristup, zapošljavajući svjetsku klasu ljudi, te potičući rast i kreiranje novih vrijednosti na nivou imovine/sredstava. KKR ulaže svoj kapital, uz kapital svojih partnera, te daje i drugima mogućnosti ulaganja putem svojih poslovanja na tržištu kapitala. Investicije kompanije KKR mogu uključivati aktivnosti iz svojih sponzoriranih sredstava.

Za dodatne informacije o KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), posjetite internet stranicu kompanije KKR na kkr.com.

Komentari

komentara