Home Lokalne Teme I u “KTK Visoko” d.d. Visoko će ući Finansijska policija

I u “KTK Visoko” d.d. Visoko će ući Finansijska policija

0
I u “KTK Visoko” d.d. Visoko će ući Finansijska policija

Reuf Bajrović

Ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH, Reuf Bajrović poslao je Finansijskoj policiji FBiH listu od 27 firmi u većinskom ili potpunom državnom vlasništvu i zatražio od njih uvid u rad tih firmi, piše novinska agencija Patria.

Ovo je spisak 27 firmi čije će poslovanje prečešljati inspektori Finansijske policije, a među njima se nalazi i “KTK Visoko” d.d. Visoko.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima, i to:

1. JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,

2. JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

3. „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo,

4. Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica,

5. Energoinvest d.d. Sarajevo,

6. Energopetrol d.d. Sarajevo,

7. Aluminij d.d. Mostar,

8. Bosnalijek d.d. Sarajevo,

9. RMU Banovići d.d. Banovići,

10. Hidrogradnja d.d. Sarajevo,

11. IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići,

12. „KTK Visoko“ d.d. Visoko,

13. „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo,

14. Remontni zavod d.d. Travnik,

15. „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša,

16. Konfekcija „BORAC“ d.d. Travnik,

17. „Unis Tools“ d.o.o. Sarajevo,

18. „Energoinvest Comet“ d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, putem Federalne direkcije za namjensku industriju, vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima, i to:

1. BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik,

2. Pretis d.d. Vogošća,

3. UNIS Ginex d.d. Goražde,

4. „Igman“ d.d. Konjic,

5. „BINAS“ d.d. Bugojno,

6. PS Vitezit d.o.o. Vitez,

7. „Zrak“ d.d. Sarajevo,

8. Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići,

9. „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža.

Komentari

komentara