Udruženje Damar Omladine

damarUdruženje „Damar omladine“ je zvanično formirano na Osnivačkoj skupštini 21.04.2010. godine u Visokom, kao rezultat htijenja i želje grupe mladih ljudi da promjene i doprinesu razvoju životne zajednice, kao i da organizuju i pokrenu mlade ljude. Stoga i ne čudi da je slogan Udruženja, čvrsto ukorijenjen u dalje aktivnosti, glasio i glasi : “Probudi se, pokreni se!”.

Na skupštini je izabran Upravni odbor udruženja od 11 članova. Za predsjednik Udruženja je izabrana Nejra Tatar, a dopredsjednika Edin Islamović, te za predsjednika Skupštine izabrana je Amina Čakalović. Upravni odbor čine: Adnan Mević, Jasmin Zubić, Amila Vranac, Nedžma Čakalović, Muhamed Bešlagić, Emil Knezović, Senad Alibegović i Amina Memišević.

Na Prvoj redovnoj skupštini Udruženja, nakon godine dana, je odabran novi član UO Lamija Karalija, nakon odstupanja Amine Memišević iz istog. Pored toga, bitnu prekretnicu u radu Udruženja predstavlja i osposobljavanje vlastitih prostorija za rad, simboličnog naziva DOM, stavljenih u funkciju u aprilu 2011. godine, a u kojima Udruženje danas redovno obavlja svoje aktivnosti.

Odmah po osnivanju Udruženja, uslijedila je realizacija mnogobrojnih projekata i akcija, koji su Udruženje “Damar omladine” plasirali duboko u podsvijest građana i omladine Visokog, a samo Udruženje kategorisali u jedno od najaktivnijih na području lokalne zajednice. Isti projekti postavljaju kamen temeljac za buduće aktivnosti Udruženja, te poprimaju tradicionalni karakter.

Stalne težnje da se osvježi i obogati novitetima domaća kulturna scena, ali i životni ambijent uopće, otvaraju Udruženju prilike da se približi svojim simpatizerima i širem građanstvu, te da prigrli i uvede nove članove u svoje okrilje. Tako se za nepune 2 godine rada Udruženje obogatilo za više od 250 članova, od kojih je oko njih 100 aktivno.

Također, djelovanjem na putu ostvarenja zadatih ciljeva, Udruženje “Damar omladine” je pružilo ruku za zajedničko djelovanje sa drugim nevladinim organizacijama, kao što su : “Eko Viking”, “Udruženje učenika i studenata Visoko”, “ORI – Budi mi prijatelj”, “Udruženje Dobro”, Teatarska grupa “Confero”, “KUD Visoko”, “Udruženje likovnih umjetnika, Galerija „Likum ‘76“, “World Vision”, “Mreža Sporazum plus”, Asocijacija “XY”, Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka”…

Pomoć i podršku u realizaciji svojih aktivnosti, Udruženje je steklo u mnogim instituacijama, kao što su: Općina Visoko, Gimnazija “Visoko”, Zavičajni muzej, JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko, te u konstantnoj podršci od strane lokalnih medija, ali i materijalnoj podršci u vidu sponzorstva od strane mnogobrojnih privrednih subjekata.

Osnovni ciljevi udruženja:

 

  • Prikupljanje, katalogizacija i arhiviranje literature, publikacija, brošura, knjiga u pisanoj, elektronskoj i autovizualnoj formi i ostalih publikacija neprofitnog karaktera u svrhu promocije ciljeva i djelatnosti Udruzenja.
  • Okupljanje osoba koji se bave ili zanimaju za historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine.
  • Vođenje stalne brige oko kulturnog razvoja i preduzimanja aktivnosti na ostvarivanju ciljeva i zadataka razvoja kulture i umjetnosti na teritoriji svog djelovanja.
  • Uspostava interkulturne i interreligijske saradnje i međusobnog upoznavanja mladih na lokalnom, regionalnom, međuentitetskom i državnom planu.
  • Poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada.
  • Razmjena iskustava članova u oblasti kulture i umjetnosti.
  • Ostvarivanje saradnje sa drugim domaćim srodnim udruženjima i organizacijama.
  • Ostvarivanje saradnje sa naučnim i stručnim ustanovama u cilju unapređenja razvoja i korištenja ljudskih potencijala.
  • Unapređenje ekološke svijesti i iniciranje i podrška ekološke aktivnosti.
  • Unapređenje kulturnog i zabavnog života mladih.
  • Unapređenje znanja i aktivnosti mladih u domenu ljudskih i građanskih prava te jednakosti spolova.
  • Njegovanje kulture mira i etike zajedničkog života u Bosni i Hercegovini.
  • Nagrađivanje i odlikovanje fizičkih i pravnih lica od posebne +važnosti za rad Udruženja
  • Stipendiranje studenata koji su postigli izuzetne rezultate.
  • Promocija kulturnog stvaralaštva mladih te podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi.
  • Podizanje nivoa opće informiranosti mladih te njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama javnog mnijenja na svim nivoima.

 

Osnovne djelatnosti udruženja:

 

  • Organiziranje konferencija za medije, organiziranje i provođenje informacijskih i propagandnih aktivnosti u skladu sa ciljevima Udruženja.
  • Ulaganje vlastitih ili prikupljenih sredstava u izgradnju ili popravku objekata, omladinskih centara ili omladinskih radionica, dječjih igrališta te drugih objekata koji bis lužili unapređenju općeg položaja i življenja mladih, koji su ujedno neophodni radi postizanja navedenih ciljeva.
  • Organiziranje, prikupljanje i distribucija svih vrsta humanitarne humanitarne pomoći u skladu sa zakonom.
  • Organiziranje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija mladih u humanitarne svrhe, u skladu sa zakonom.
  • Osnivanje sekcija članova radi organizovanja i kontinuiranog održavanja navedenih aktivnosti.
  • Organizovanje dobrovoljnih radnih akcija mladih u cilju realizacije ciljeva Udruženja.
  • Prodaja proizvoda dobivenim donacijama u svrhu ispunjavanja ciljeva Udruženja.
  • Organizovanje tribina, seminara, kulturno-umjetničkih projekata, kreativnih radionica i drugih skupova i posjećivanja istih.

 

Vizija

Vizija Udruženja „Damar omladine“ je stvaranje družtva u kojem će mlade osobe biti u mogućnosti ostvariti vlastite ciljeve i nterese, kroz dijalog i partnersku saradnju naših članova, vlasti i institucionalnih predstavnika, a sve zbog dobrobiti građana i građanki, naroda i nacionalnih grupa.

Misija

Misija Udruženja „Damar omladine“ je podsticanje, promocija i razvoj aktivizma mladih kroz rad i djelovanje civilnog društva, osiguravajući time svjetliju, trajniju i sigurniju budućnost bosanskohercegovačkog društva

Adresa: Ulici Bakračeva br.1 ( zgrada BTS-a)
Telefon: +387 32 733 190
Web: www.damaromladine.org
Email: damaromladine@gmail.com

Kontakt osobe:

Edin Islamović –   Predsjednik Udruženja – 061/680/333
Lamija Karalija –  Potpredsjednik Udruženja i Predsjednik UO – 062/963-139

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus