Poslodavci iz ZDK imali sjednicu Upravnog odbora u Kaknju

700

U Kaknju je održana Osnivačka skupština Udruženja poslodavaca općine Kakanj i IV sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK.

Na inicijativu kakanjskih privrednika, općine Kakanj i Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK, dana 16.04.2015. godine (četvrtak) u Kaknju je održana Osnivačka skupština Udruženja poslodavaca općine Kakanj „Centar za podršku biznisu Kakanj“.

Na osnivačkoj skupštini Udruženja poslodavaca općine Kakanj, za predsjednika Udruženja je izabran gdin Mensur Muftić, privrednik iz Kaknja. Imenovan je Upravni odbor Udruženja koji broji 13 članova, usvojen je Statut Udruženja, kao i Odluka o visini članarine.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj „Centar za podršku biznisu Kakanj“ bilo je domaćin i četvrtog sastanka Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK, gdin Mladen Perić održao je Prezentaciju Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH kojoj su, pored članova Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK prisustvovali i privrednici sa područja općine Kakanj. Zajednička konstatacija svih prisutnih je da je postojeći Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBIH diskriminatoran i izrazito nepovoljan za 8 kantona u FBIH. Zbog postojećih koeficijenata raspodjele sredstava, budžet ZDK je na godišnjem nivou oštećen za oko 35 mil. KM. Ukoliko bi se samo dio tih sredstava usmjerio u razvoj poduzetništva, privreda našeg kantona bi ostvarila značajan porast.

Upravni odbor Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK pozdravio je održavanje sastanka sa vladom ZDK, usvojene zaključke sa tog sastanka, kao i opredjeljenost vlade ZDK da u narednom periodu sarađuje sa privredom na poboljšanju poslovnog ambijenta na području Zeničko-dobojskog kantona.

Savez udruženja/udruga poslodavaca ZDK će se u toku naredne sedmice očitovati po dopisu iz Ureda Predsjednika FBIH delegirajući najaktuelnije probleme koji otežavaju poslovanje privrede u ZDK, a čiji su uzroci u neusklađenim i nelogičnim zakonima na nivou Federacije BIH.

Upravni odbor Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK održava sastanke jedanput mjesečno, svaki puta u drugoj općini ZDK. Cilj je uključiti predstavnike poslodavaca iz svih općina ZDK u proces poboljšanja poslovnog ambijenta na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona.

Komentari

komentara