Održan sastanak UO Udruženja poslodavaca ZDK

Članovi Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK su ovom prilikom posjetili i 11. Sajam privrede „BIZNIS 2015“ u Tešnju.

620

U općini Doboj Jug održan je peti sastanak Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK. Domaćin ovog sastanka bilo je Udruženje privrednika Doboj Jug, koje je ujedno i jedan od osnivača Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK.

Upravni odbor Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK je, kao jedan od prioriteta u svom radu, odredio daljnju saradnju sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona na formiranju Ekonomsko – socijalnog vijeća u našem Kantonu. Sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona neophodno je izraditi i buduću strategiju borbe protiv „rada na crno“, kao jednog od gorućih problema sa kojim se susreću privrednici.

Upravni odbor Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK donio je odluku da se pristupi organizaciji Okruglog stola na temu „Izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH“.

Postojećom raspodjelom javnih prihoda u FBIH budžet ZDK je na godišnjem nivou oštećen za iznos 35 – 40 miliona KM. Na ovom Okruglom stolu, pored predstavnika poslodavaca iz ZDK, učešće će uzeti i predstavnici Vlade ZDK i poslanici u Skupštini ZDK.

Članovi Upravnog odbora Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK su ovom prilikom posjetili i 11. Sajam privrede „BIZNIS 2015“ u Tešnju.

Naredni sastanak Upravnog odbora Saveza poslodavaca ZDK će se održati 11.06.2015.godine u Maglaju.

Komentari

komentara