ZDKCrna hronikaZDK ima dva predsjedavajuća Skupštine?: Sekretar Avdagić prijavio nastavak činjenja neustavnih i...

ZDK ima dva predsjedavajuća Skupštine?: Sekretar Avdagić prijavio nastavak činjenja neustavnih i nelegalnih aktivnosti

Sekretar Skupštine ZDK Ibrahim Avdagić je to već jednom ranije učinio, a danas (28.11.) je isto ponovio, prijavio je nastavak činjenja neustavnih i nelegalnih aktivnosti koje imaju obilježja državnog udara i krivičnog djela protiv ustavnog poretka. Njegovu prijavu Kantonalnom tužilaštvu prenosimo u cjelosti:

U našem dopisu gornji broj i datum, prijavili smo vam očito neustavne i nelegalne aktivnosti 18 poslanika 9. saziva Skupštine Kantona koje su se dešavale dana 21.11.2022. godine, nakon prekida 1. Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, od strane predsjedavajućeg 8. saziva Skupštine Kantona, (koji je zakazao i istom predsjedavao shodno odredbi člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-doboiskog kantona), a koja je prekinuta u toku 4. tačke dnevnog reda, zbog toga što nisu ispunjene ustavne i poslovničke pretpostavke da Skupština nastavi dalji postupak potvrđivanja kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenike predsjedavajućeg Skupštine.

U prilogu ovog dopisa, kao dokaz nastavka činjenja tih neustavnih i nelegalnih aktivnosti, dostavljamo vam isprintanu stranicu sa portala zenicainfo od 28.11.2022. godine, u kojoj se nalazi vijest po kojoj je zastupnik 9. saziva Skupštine ZDK Dejan Kovačević, (koji sebe naziva predsjedavajućim Skupštine – mada nije zvanično izabran na tu funkciju), navodno zakazao nastavak Konstiturajuće siednice Skupštine ZDK, za dan 01. decembar 2022. godine u 11,00 sati. Napominjemo da nije provedena Ustavom Federacije BiH, Ustavom ZDK i Poslovnikom Skupštine ZDK propisana procedura za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine ZDK, niti je u Stručnoj službi Skupstine ZDK zaprimljena bilo kakva odluka o izboru istih, koja bi bila prethodno donesena od ovlaštenih lica, niti je posredstvom Stručne službe Skupštine ZDK zakazan nastavak pomenute sjednice, tako da je navedeni postupak imenovanog u potpunosti nelegalan.

U međuvremenu tokom sačinjavanja ovog dopisa, u Stručnoj službi Skupštine Kantona su zaprimljeni akti koji su „doneseni* na nelegalnom nastavku prekinute I. Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koje vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa, uz napomenu da niko pomenute akte ne smije ovjeriti službenim pečatom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona jer se službenim pečatom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona smiju i mogu ovjeriti samo oni akti koji su doneseni u proceduri propisanoj ustavom, zakonom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i koji su doneseni od strane nadležnih organa i potpisane od strane ovlaštenih lica, niti bi se sa takvim aktima moglo dalje postupati na bilo koji način, kako se postupa sa legalno donesenim i potpisanim aktima. U prilogu se nalazi i akt koji je dostavljen zajedno sa ostalim pomenutim aktima, kojim poslanik Skupštine Dejan Kovačević, (koji se smatra novim predsjedavajućim Skupštine, izabran nelegalno i suprotno svim propisanim procedurama), saziva nastavak I. Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Imajući u vidu da je članom 5. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Treći prečišćeni tekst (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/18, 8/18-isp., 7/19 i 7/20), propisano slijedeće:

„O čuvanju i upotrebi pečata stara se Sekretar Skupštine”, sekretar Skupštine ne smije ovjeriti navedene akte, već jedino što može je da iste dostavi Kantonalnom tužilaštvu i Premijeru Zeničko-dobojskog kantona radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti, što i čini ovim putem.

Naime, u konkretnom slučaju je očito da dostavljeni akti nisu doneseni u proceduri propisanoj Ustavom Federacije BiH, Ustavom ZDK i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i da isti nisu doneseni od strane nadležnih organa i potpisane od strane ovlaštenih lica i kao takvi se ne smiju ovieriti službenim pečatom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona već se isti mogu smatrati materijalnim dokazima o počinjenu krivičnih djela od strane lica navedenih u tim aktima.

Molimo vas da u vezi naprijed navedenog poduzmete mjere u okviru svoje nadležnosti.

SEKRETAR

Ibrahim Avdagić

Visoko.co.ba


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE