Zbog prekomjerne zagađenosti vazduha u Kantonu Sarajevo, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor ponovo je proglasilo stanje pripravnosti i apelovalo da vozači smanje upotrebu vozila u Kantonu na najmanju moguću mjeru.

“To se naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u životnu sredinu”, saopšteno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Propisane mjere podrazumijevaju smanjeno kretanje naročito tokom jutarnjih i večernjih časova za rizične kategorije stanovništva, u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima i opstrukcijama disajnog sistema, rekonvalescenti, djeca predškolskog uzrasta, te starije osobe i trudnice.

Kažnjivo je svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i upućuje se poziv da građani to prijave nadležnim inspekcijama opštine i Kantona na Eko-telefon 033/660-000 ili na telefon Kantonalnog operativnog štaba civilne zaštite broj 121.

Naređeno je da javna komunalna preduzeća “Rad” i “Park”, kao i svi ostali subjekti koji rade na čišćenju saobraćajnica i drugih javnih površina, pojačaju svoje svakodnevne aktivnosti.

Pravnim licima, vlasnicima i korisnicima kotlovnica ili ložišta naloženo je da preduzmu sve tehnički izvodive mjere potrebne za smanjenje emisije, uključujući čišćenje dimnjaka, te da po potrebi odgode sve aktivnosti koje mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta vazduha.

U sarajevskoj kotlini automatske stanice za monitoring kvaliteta vazduha zabilježile su tokom posljednja dva dana rast koncentracija zagađujućih materija, a Federalni hidrometerološki zavod u Kantonu Sarajevo za narednih nekoliko dana ne predviđa značajnu promjenu vremenske situacije.

Postoji mogućnost za slabu temperaturnu inverziju i tokom sljedeće sedmice, te se može očekivati dalji trend povećanja koncentracije zagađujućih materija na području Kantona.