Počela 30. sjednica OV Visoko

421

U 10:05 je počela 30. sjednica OV Visoko. Sjednici prisustvuju 23 vijećnnika, odsutni su Mirnes Fatić (BPS) i Aida Zerdo (Nezavisni klub).

Danas će se razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika 29. sjednice Općinskog vijeća Visoko;

2. Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Centar” Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice;

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Grad” Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice;

4. Prijedlog Odluke o proširenju djeloatnosti JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko;

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik JKP “Visoko” d.o.o. Visokom

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko;

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od značaja i interesa za BiH,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice;

7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za razrješenje člana NO i imenovanja na kraći period,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar OV;

8. Izvještaj o realizaciji programa rada OV Visoko za period I – VI 2015. godine, sa realizacijom zaključaka OV,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar OV;

9. Izvještaj o izvšenju budžeta Općine Visoko za I – VI 2015. godine,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice;

10. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socio-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice;

11. Vijećnička pitanja i inicijative;