Nova načelnica i novi sastav općinskog vijeća

1076
alt

Nakon što je Centralna izborna komsija Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate Lokalnih izbora, sada i zvanično sa sigurnošću možemo evidentirati pobjedu Amre Babić za načelnicu naše općine ali i sastav novog Općinskog vijeća Visoko.

Od utvrđenih izbornih rezultata koje je CIK BIH objavio 22.10.2012. godine, pa do ovih zvaničnih koji su objavljeni danas, ne mogu se vidjeti značajnije promjene u odmjeru političkih snaga i broju mandata koje su političke partije osvojile u Općinskom vijeću Visoko. Pisali smo i o tome da zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, u izbornoj jedinici Orašac od strane Stranke za BiH, odnosno u izbornoj jedinici Podvinci od strane BPS-a, nisu značajno izmjenili utvrđene izborne rezultate koje je CIK BIH objavio 22.10.2012.godine, te da su mandati unutar lista tih političkih partija ostali nepromjenjeni.

Dakle, zahvaljujući današnjoj objavi i potvrdi rezultata Lokalnih izbora, možemo sa sigurnošću utvrditi sastav općinskog vijeća ;

Stranka demokratske akcije (SDA) 9 mandata

Savez za bolju budućnost (SBB)  4 mandata

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) 4 mandata

Socijaldemokratska partija BIH (SDP) 3 mandata

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBIH) 2 mandata

Bosanskohercegovačka partriotska stranka (BPS) 2 mandata

Nezavisna lista za Visoko 1 mandat

altA kada se govori pojedinačno o kandidatima visočkih političkih partija koji su dobili mandate i oni su također ostali nepromjenjeni. Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim vijećnicima će se dostaviti posredno, te će se isti imati priliku odmah izjasniti da li prihvataju dobijeni mandat. Stoga sasvim je moguće da će se trenutni sastav vijeća mijenjati, sa obzirom da se nezvanično špekuliše o najmanje dva novoizabrana vijećnika koji bi prihvatanjem mandata prekrišili Zakon o sukobu interesa. No za sada sastav vijeća izgleda ovako ;

 

Stranka demokratske akcije (SDA)

OMANOVIĆ MIRZA

HALILOVIĆ DŽEMIL

SUŠA NUSRET

GANIĆ MIRZA

OMANOVIĆ DINKA

ZUKAN SULEJMEN

IHTIJAREVIĆ FARUK

SMAILAGIĆ ZIJADA

HINDIJA ADEM

Savez za bolju budućnost (SBB)

BEGIĆ NEVZETA

RAMIĆ VAHID

NOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA

OMANOVIĆ JASMIN

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA)

SUDŽUKA NERMIN

ZERDO AIDA

ŠPIODIĆ ELVIR

AHMIĆ MINELA

Socijaldemokratska partija BIH (SDP)

HUSIĆ MUHAMED

ŠĆEPANOVIĆ DEJAN

TOMIČIĆ DALIBOR

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBIH)

SMAJEVIĆ IZET

HODŽIĆ ASMIR

Bosanskohercegovačka partriotska stranka (BPS)

DERVIŠEVIĆ HALIM

FATIĆ MIRNES

Nezavisna lista za Visoko

FRLJAK ADNAN

Također jako je bitno i to što nam ovi rezultati daju uvid i u raspodjelu mjesta unutar stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko, odnosno 10 tzv. “općinskih komisija”, koje u ukupnom zbiru broje 58 članova komisija. Premda će se političke partije o tome naknadno dogovorati, ovaj rezultat nam daje nagovještaj i koliko članova komisija pripada partijama koje su osvojile mandate unutar Općinskog vijeća i po našim računicama to izgleda ovako: SDA (20), SBB (9), A-SDA (9), SDP (7), SBIH (5), BPS (5) i Nezavisna lista (3). Svakoj partiji po rezultatu pripada i određeni broj predsjednika pomenutih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko, ali te funkcije najviše zavise od dogovora političkih subjekata.

Izbori su prošli, a nezvanične informacije govore kako bi nova načelnica Amra Babić u načelničku fotelju mogla sjesti već u srijedu 14. novembra, nakon uručenja uvjerenja o mandatu od CIK BIH, dok bi konstituirajuća sjednica novog Općinskog vijeća Visoko mogla biti zakazana 25. novembra u sklopu Svečane sjednice povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Komentari

komentara