Nastavak 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko u četvrtak

Nakon što je sjednica prekinuta u redovnom terminu u petak 15. 5. 2015. godine, zbog trajanja do dugo u noć.

621

Na osnovu člana 52. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko sazvan je nastavak 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko.

Nastavak sjednice će se održati 21.05.2015. godine (četvrtak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15:00 sati.

Za nastavak sjednice predložen je sljedeći dnevni red (preostale tačke 4 – 12 usvojenog dnevnog reda):

4. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara općine Visoko
IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
IZVJESTILAC: Nidžaru Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti
IZVJESTILAC: Nidžaru Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko“ za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko“
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

11. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana nadzornog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko,
b) Prijedlog rješenja o privremnom imenovanju člana nadzornog odbora JU Centar za kulturu i edukaciju” Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12. Vijećnička pitanja i inicijative.

Komentari

komentara