Ima li nade za dogovor statističara oko rezultata popisa: Eurostat ponovo dolazi u kontrolu, cilj je kompromis

629

Međunarodni monitoring tim dolazi u BiH krajem januara ili početkom februara kako bi pokušao “pomiriti“ stavove.

Zahvaljujući nesposobnosti domaćih zvaničnika da se dogovore o metodi prebrojavanja stanovništva u BiH, Međunarodni monitoring tim Eurostata (MMT) će morati ponovo doći u BiH krajem ovog ili početkom narednog mjeseca, potvrđeno nam je iz Agencije za statistiku BiH.

Tema sastanka će po ko zna koji put biti objavljivanje rezultata popisa stanovništva u BiH, koji je obavljen prije skoro tri godine.

Stalno stanovništvo

O ovoj temi se posljednji put među statističarima u BiH govorilo u utorak, 12. januara, kada je održan sastanak Kolegija Agencije za statistiku BiH, kojeg je prvi put predvodio novi direktor Agencije Velimir Jukić.

I tada su predstavnici iz RS-a ponovili da i dalje ostaju pri stavu da se prilikom prebrojavanja stanovništva, odnosno određivanja ko spada u stalno, a ko u nerezidentno stanovništvo, treba koristiti pitanje broj 40 iz popisnice. Ovo pitanje se odnosi na mjesto školovanja i zaposlenja. Predstavnici iz FBiH u razgovorima o objavljivanju rezultata popisa stanovništva se protive korištenju ovog pitanja prilikom utvrđivanja broja stalnih stanovnika, tvrdeći da će to značajno utjecati na nacionalnu strukturu na nivou BiH i entiteta.

Do sada se razgovaralo o nekoliko mogućih varijanti prebrojavanja stalnih stanovnika BiH, a broj državljana BiH koji bi bili izbrisani sa liste rezidentnih, u zavisnosti od predloženih varijanti, kreće se u rasponu od 233.000 do 438.000.

51 posto Bošnjaka

Pretpostavlja se da će članovi MMT-a ponovo iznijeti svoj prijedlog kojeg su predstavili još u julu prošle godine. Prema ovom prijedlogu sa liste stalnog stanovništva bilo bi izbrisano oko 270.000 državljana naše zemlje. Nacionalna struktura ljudi koji bi trebali biti proglašeni nestalnim stanovništvom, odnosno državljanima BiH koji su stalno nastanjeni izvan granica naše zemlje, uglavnom odgovara ukupnoj nacionalnoj strukturi na nivou države. Među tih 270 hiljada osoba 51 posto je Bošnjaka, 26 posto Srba, 19 posto Hrvata i oko četiri posto ostalih.

Domaćim vlastima je ostalo još veoma malo vremena da se dogovore o načinu kako će prebrojati stanovništvo u BiH, jer će, nakon podnošenja aplikacije za članstvo u EU, zvanični rezultati popisa predstavljati osnovu odgovora na mnoga pitanja koja će nam biti upućena iz Brisela.