Carinski terminal u Visokom na novoj adresi

Od 12.05.2020.godine ugovorom o korišćenju carinskog terminala između Uprave za indirektno oporezivanje i firme “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko premješta se carinski terminal na novu adresu Ozrakovići bb, Visoko.

U narednom periodu izvršit će se preseljenje carinskog terminala na novu adresu iz sadašnjih prostorija Veleprometa, a zbog preseljenja moguće je da će dolaziti do kratkog prekida rada terminala.

visoko.co.ba