Uspješna privredna priča iz Tešnja nastavlja se u 2015. godini

ZDK: Metaloprerađivački sektor općine Tešanj sa proizvodnjom autodijelova - Lokomotiva razvoja i kičma lokalne ekonomije u Tešnju

1106

Analizirajući pokazatelje uspješnosti tešanjske privrede u 2014. godini došao sam do zaključaka da je broj zaposlenih prema posljednjim raspoloživim podacima evidencije Federalnog zavoda za statistiku (Mjesečni statistički pregled FBiH po kantonima, mart 2015.) iznosi 10.463 u januaru 2015. godine. Ovo je povećanje za 385 radnika u odnosu na 2014. godinu sa indeksom povećanja 3,8% u odnosu na januar 2014. godine i 1,5% povećanje broja zaposlenih u odnosu na decembar 2014. godine. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje broj nezaposlenih u općine Tešanj u januaru 2015.godine iznosio je 7.823 lica, što je za 123 lica manje nego u oktobru 2014. godine.

Za potrebe detaljnije Analize konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora općine Tešanj uključujući proizvodnju automobilskih dijelova kao njen najreprezentativniji podsektor izvršili smo uvid u rezultate poslovanja 29 lokalnih firmi iz predmetnog sektora. Zaključno sa 31.12.2014. godine u analiziranih 29 metaloprerađivačkih firmi bilo je zaposleno 1.738
lica, što je 17,25% zaposlenih na području općine Tešanj. Navedene firme su raspolagale sa imovinom u vrijednosti 144,9 BAM, ostvarile promet od 187 miliona BAM, izvezle roba i usluga u vrijednosti 136,8 miliona BAM i ostvarile dobit u iznosu 12,6 miliona BAM.

Iz prezentovanih podataka vidljivo je da 73,16% prometa firmi predstavlja izvoz, a udio izvoza analiziranih 29 firmi u ukupnom izvozu lokalne privrede iznosi 39,22%. Potrebno je podsjetiti da je privreda općine Tešanj izrazito izvozno orijentisana i da pokrivenost izvoza uvozom iznosi za BH prilike impozantnih 112,01% u toku 2014. godine. Bruto plata uposlenog u navedenih 29 firmi iznosila je 1.449 BAM, uz izračunatu produktivnost odnosno dobit po radniku od 7.276 BAM. Ovo znači da radnik u navedenim firmama zaradi 5,02 plate za poslodavca. Stopa dobiti u analiziranom slučaju iznosi 6.08%, a povrat
na imovinu je 8,7%.

Analiziranih 29 firmi posjeduje sljedeću strukturu uzorka u odnosu na djelatnost, kako slijedi: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (5 firmi), Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (5 firmi), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (4 firme), Mašinska obrada metala (3 firme), Proizvodnja vrata i prozora od metala ( 2 firme), Površinska obrada i presvlačenje metala ( 2 firme), Proizvodnja alata ( 2 firme), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (2 firme), Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala (1 firma), Proizvodnja pumpi i kompresora (1 firma) i Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila (1 firma).

Struktura analiziranog uzorka firmi prema broju zaposlenih u pojedinim podsektorima je slijedeća: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (852 zaposlena lica), Proizvodnja pumpi i kompresora (302 lica), Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila (254 lica), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (120 lica), Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (117 lica), Mašinska obrada metala (31 lica), Proizvodnja alata (29 lica), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (10 lica), Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala (9 lica), Površinska obrada i presvlačenje metala (8 lica) i Proizvodnja vrata i prozora od metala (6 lica).

Ukupan prihod po djelatnostima metaloprerađivačke industrije u Tešnju, na uzorku 29 firmi je sljedeći: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (132,952 hiljada BAM), Proizvodnja pumpi i kompresora (17,704 hiljada BAM), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (12,841 hiljada BAM), Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (11,302 hiljada BAM), Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila (7,592 hiljada BAM), Mašinska obrada metala (2,035 hiljada BAM ), Proizvodnja alata (888 hiljada BAM), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (728 hiljada BAM), Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala (567 hiljada BAM), Proizvodnja vrata i prozora od metala (268 hiljada BAM) i Površinska obrada i presvlačenje metala
(160 hiljada BAM).

Ukupan izvoz po djelatnostima metaloprerađivačke industrije u Tešnju, na uzorku 29 firmi je slijedeći: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (94,964 hiljada BAM), Proizvodnja pumpi i kompresora (16,577 hiljada BAM), Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (10,304 hiljada BAM), Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila (6,851 hiljada BAM), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (6,025 hiljada BAM), Mašinska obrada metala (1,113 hiljada BAM ), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (595 hiljada BAM), Proizvodnja vrata i prozora od metala (266 hiljada BAM) i Površinska obrada i presvlačenje metala (80 hiljada BAM).

Ukupna dobit po djelatnostima metaloprerađivačke industrije u Tešnju, na uzorku 29 firmi je slijedeća: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (10,131 hiljada BAM), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (1,962 hiljada BAM), Proizvodnja pumpi i kompresora (679 hiljada BAM), obrada metala (558 hiljada BAM ), Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala (130 hiljada BAM), Proizvodnja vrata i prozora od metala (47 hiljada BAM), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (25 hiljada BAM) i Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (14 hiljada BAM).

Stopa dobiti po analiziranim djelatnostima metaloprerađivačke industrije u analiziranih 29 firmi iz Tešnja je slijedeća: Mašinska obrada metala (27,4% ), Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala (23,0 %), Proizvodnja vrata i prozora od metala (17,4%), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (15,3%), Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (7,6%), Proizvodnja pumpi i kompresora (3,8%), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (3,5%) i Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (0,1%).

Bruto plata uposlenika po analiziranim djelatnostima metaloprerađivačke industrije u analiziranih 29 firmi iz Tešnja je slijedeća: Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (1.702 BAM), Proizvodnja ostalih mašina za opće namjene (1.448 BAM), Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (1.343 BAM), Proizvodnja pumpi i kompresora (1.323 BAM), Mašinska obrada metala (1.276 BAM ), Proizvodnja alata (1.161 BAM), Proizvodnja ostalih proizvoda od metala (1.074 BAM), Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila (1.073 BAM), Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala (1.065 BAM), Površinska obrada i presvlačenje metala (934 BAM), Proizvodnja vrata i prozora od metala (887 BAM).

Iz svega gore navedenog, vidljivo je da se pozitivna privredna priča iz Tešnja nastavlja i u 2015. godini, a da je metaloprerađivačka industrija „LOKOMOTIVA RAZVOJA I KIČMA LOKALNE EKONOMIJE U TEŠNJU“

(Autor: Dr.sc. Ismar Alagić dipl.maš.inž., Direktor, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj)

Komentari

komentara