U pećini Vilinka pronađeni nalazi keramike iz brončanog doba

1415

U pećini Vilinka na brdu Gradina u Sutini općina Posušje protekle su sedmice provedena probna arheološka iskapanja tokom kojih je pronađena velika količina pokretnog arheološkog materijala.

U probnim arheološkim iskapanjima sudjelovalo je sedam arheologa iz BiH i Hrvatske, a zbog financijske ograničenosti otvorena je relativno mala sonda od dva četvorna metra.

Svrha ovih iskapanja na području Rakitna bila je utvrditi opći vremenski raspon naseljenosti pećine, a analizom keramičkih nalaza utvrđen je vremenski okvir naseljenosti već u srednjem brončanom dobu oko 1500.-1300. god. pr. Kr. i u ranom srednjem vijeku, objavio je hercegovački arheološki portal Arheohercegovina.com.

Ovo je ujedno bilo prvo istraživanje na području Rakitna u 21. stoljeću, a pronađena arheološka građa bit će deponirana u franjevačkom muzeju “U kući oca mojega” u Posušju.

Arheolozi ističu kako su srednje brončano doba i rani srednji vijek među najslabijim poznatim i arheološki nedovoljno istraženim razdobljima u Bosni i Hercegovini te zbog toga smatraju da pećinu Vilinku treba svrstati među lokalitete s iznimnim arheološkim potencijalom.

Dodaju kako je pokusnim istraživanjem postavljen temelj i polazna osnova i orijentacija za moguća daljnja sistemna istraživanja koja bi dala više informacija o samom lokalitetu, ali i omogućila bolje poznavanje brončanodobne posuške kulture i ranog srednjeg vijeka.

Inače, pećinu Vilinku kao i čitavu Gradinu prvi put spomenuo i opisao rudarski kapetan Vaclav Radimsky daleke 1891. godine u Glasniku Zemaljskog muzeja u članku pod nazivom “Visoravan Rakitno u Hercegovini” i tako je uveo u arheološku literaturu.

Komentari

komentara