U gradu nejednakosti, razlike se prave i među hafizima

Piše: Laki Topalović

1964

Visoko je, dolaskom najnovijih struktura na vlast, dobilo vjersko-političke presedane, kakve nije vidjela ni Turska dolaskom Kemala-paše. Tačnije, Kemal-paša je ukinuo i vjeru, i halifat, i arapsko pismo, dok su visočki reformisti jednostavno prigrlili vjeru, uvidjevši mogućnost zarade kroz razne Odbore i kroz brutalan nepotizam. Islamska zajednica u našem gradu nije smjela dozvoliti spregu sa politikom, a posebno nije smjela dozvoliti Odbore u kojima zetovi predlažu svastike i obratno. Danas je Visoko u mraku, u političkom i u vjerskom smislu.

Najbolja slika današnje situacije u Islamskoj zajednici su dvije posljednje hafiske dove koje su upriličene u našem gradu. Na jednoj dovi odriješene su kese, Islamska zajednica je odriješila kesu. Došle su specijalne zvanice, došao je reis Kavazović, došao je veliki broj uposlenika iz javnog sektora, bila je tu i načelnica, a sve se moglo pratiti i na velikom video zidu. Sveukupno, organizacija je bila na vrlo visokom nivou.

U drugom slučaju, kada je bila dova “običnom” hafizu, čija porodica nema političko-vjerske ambicije, a ni moć i želju da ih ostvaruje, izostala je podrška kao u prvom slučaju. Nije bilo reisa, načelnice također. Sveukupno gledajući tužno.

Nepotizam i bezobrazluk su se uvukli duboko u politiku, ali i u vjeru, gdje toga ne bi smjelo biti. Ovdje se uvijek znalo da postoje političke porodice koje “vrijede više” od drugih, ali sada postoje i hodže, odnosno, hafizi koji “vrijede više” od drugih, makar za jedan harf.

Islamska vjerska zajednica je dokazala da je dotakla dno. Općinska vlast je to uradila davno. Od nas se očekuje da šutimo!?!

Komentari

komentara