Taekwondo Kolektiv Bosna: Održano polaganje za više pojaseve

153

Dana 20.06.2022. godine, u sportskoj sali Sportsko rekreacionog centra “Bosna” – Muhašinovići održano je polaganje za više pojaseve (viša učenička zvanja) u Taekwondo Kolektivu Bosna.

Polaganju je pristupilo 35 polagača sa punktova Vareš i Lješevo, a koji su novoupisani u TKD Kolektiv u 2022 godini. Polagači su polagali za 9 i 8 kup/guep te su pokazali zavidno znanje u izvođenju formi7poomsi i programu razbijanja tvrdih predmeta.

Ispitnu komisiju su činili Edin Kajević Kaja, majstor taekwondoa 5. dan i predsjednik komisije, Ahmedspahić Kerim, majstor taekwodoa 3. dan, član komisije, Kajević Sajra, majstor taekwondoa 2. dan, član komisije i Edin Valjevac, zapisničar i delegat.

Polagači koji su položili ispit su dobili certifikate, pojaseve i medalje. Oni koji nisu položili, želimo im više sportske sreće drugi put.

Komentari

komentara