SPCOV: Završena obnova fasade na Hramu sv. Prokopija u Visokom

U subotu, 16. novembra 2019. godine, konačno su završeni radovi na obnovi fasade Hrama sv. Prokopija u Visokom. Također, skinuta je skela koja je bila postavljena oko Hrama tako da je sada moguće vidjeti kako izgleda kompletna obnovljena fasada pravoslavne svetinje.

Pogledajte video koji je pripremio Neven Krajišnik.

SPCOV