‘Sarajevski proces’ na Al Jazeeri Balkans

Film o jednom od posljednjih velikih sudskih političkih procesa u raspadajućem jugoslovenskom komunističkom režimu.

2189

Nakon gotovo dvije godine priprema i snimanja, Al Jazeera Balkans će svojim gledaocima predstaviti “Sarajevski proces”, dokumentarni film u dvije epizode.

To je dokumentaristička priča o jednom od posljednjih velikih sudskih političkih procesa u raspadajućem jugoslovenskom komunističkom režimu, u kojem su predstavnici vlasti tvrdili da je grupa muslimana imala namjeru srušiti postojeći komunistički poredak i uspostaviti islamsku državu na tlu Bosne i Hercegovine.

U tom procesu iz 1983. godine glavni dokaz bila je knjiga Alije Izetbegovića “Islamska deklaracija”.

Film se fokusira na ključne elemente ovog sudskog procesa i analizira političke odnose u bivšoj Jugoslaviji u posljednjoj deceniji jednopartijskog komunističkog sistema, postavljajući pitanje je li “Sarajevski proces” bio uvod u raspad Jugoslavije ili pokušaj razbijanja Bosne i Hercegovine

Ova je tema do sada tretirana sa različitih aspekata, bez potrebne objektivnosti i profesionalnog pristupa temi.

U doba samog procesa mediji su uglavnom zastupali sistem, ne ostavljajući prostora optuženicima da na teške optužbe odgovore punom snagom argumenta.

Iz tog perioda ne postoji niti jedna dokumentaristički bazirana priča o ovom procesu.

Tema je uglavnom realizirana kroz novinske napise i posebne televizijske emisije.

Arhivski materijali

U godinama nakon prvih demokratskih izbora svi filmovi i televizijske reportaže o ovoj temi su, uglavnom, zapostavljali stranu prethodećeg režima, ne ostavljajući dovoljno prostora da se dođe do odgovora na pitanja koja su potrebna kako bi se cijela situacija mogla sagledati u kontekstu vremena.

Cilj ovog najnovijeg filma u dvije epizode je postizanje objektivnog gledišta i demistifikacija „Sarajevskog procesa“.

Prva epizoda filma ovog filma bit će prikazana 30. aprila u 17:00 sati u programu Al Jazeere Balkans, a druga – 07. maja u 17:00.

Režiju potpisuje Emir Zumbul Kapetanović.

U filmu govore: Hasan Čengić, Mustafa Spahić, Amir Salihagić, Edhem Bičakćić, Đula Bičakčić, Džemal Latić, Izudin Filipović, Srđan Dizdarević, Šaćir Filandra, Nermina Baljević, Rajko Danilović, Sead Hodžić, Enes Karić, uz arhivske snimke razgovora sa Alijom Izetbegovićem, Omerom Behmenom i Edinom Rešidović.

U filmu će se, pored izjava samih aktera, koristiti različiti arhivski materijali, uključujući dio dosad nekorištene pismene dokumentacije, novinskih napisa, inkriminirajućih materijala, te dostupnih audio i videozapisa iz perioda samog procesa.

Komentari

komentara