Saopćenje sa 9. sjednice Skupštine ZDK

SAOPĆENJE SA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je danas na 9. sjednici razmatrala ukupno šest tačaka utvrđenog dnevnog reda. U okviru procedura donošenja federalnih zakona Skupština je utvrdila dva mišljenja.

Prvo je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za boračka i invalidska pitanja, a potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila i svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrt (federalnog) Zakona o lovstvu. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo.

Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena resornim federalnim ministarstvima, zajedno sa izvodom iz transkripta sa nastavka 9. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru treće tačke dnevnog reda donesena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a potom i Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg  Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom su na mjesto predsjedavajućeg Skupštine izabrali Ćazima Huskića, tako da su njegovi  zamjenici Tadić Ivo i Simić Mladen.

U konačnici današnjeg rada Skupština je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

Stručna služba Skupštine ZDK