RK Bosna-veterani

RK-BosnaVeterani-300x225Tradicija muškog rukometa u Visokom, duža od pola stoljeca, za rezultat ima veliki broj bivših rukometaša-veterana.
Spontato okupljanje, povremeno treniranje i organizovanje humantarnih utaknica bili su povod da veterani formiraju svoje udruženje.Tako je na 55. godisnjicu igranja rukometa u Visokom, 9. fevruara 2009. godine osnovan Rukometni klub “Visoko.

Predsjednik kluba: Devović Bakir
Adresa: Branilaca 26, 71300 Visoko
Telefon/fax: 032 738 704
Mob: 062 343 724 (Bakir)
Web: www.rkbosna-veterani.com
e – mail: jasna.bakir@bih.net.ba
ID: 4 2 1 8 6 6 3 0 0 0 0 0 4
Žiro račun: Turkish Ziraat Bank: 1860001046865055

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus