Lokalne TemeSaopćenjaPrvi u FBiH: JU "Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama"...

Prvi u FBiH: JU “Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama” dobila Vojta terapeuta Melisu Čančar

Draga djeco, roditelji i prijatelji naše Ustanove, imamo neizmjernu potrebu da vam predstavimo već čuvenu metodu sa novim pristupom i principom u rehabilitaciji naših korisnika fizioterapeutskih usluga, prema njemačkom modelu originalnog i jedinstvenog Vojta koncepta, principu refleksne lokomocije.

Naime, s ponosom ističemo da je do ovog današnjeg cilja, a sve zbog nesebične namjere da pružimo našim korisnicima samo provjeren i siguran put ka unapređenju i podsticanju zdravih obrazaca kretanja, bilo malo teže doći, ali smo ipak uspjeli. S obzirom na to da u našem Odjeljenju za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama djeluje veliki broj stručnjaka zaduženih baš za navedeno rano djelovanje, među njima ističemo dipl. fizioterapeutkinju, čije nas ambicije i zahtjevi nisu iznenadili, budući da kontinuirano, zajedno sa ostalim kolegicama i kolegama radi na unapređenju naših usluga.

Edukacija koja je trajala skoro dvije godine sa velikim zadovoljstvom, po nova znanja poslali osobu koja to zaista zaslužuje prvenstveno kao čovjek, terapeut i sama je majka djevojčice sa poteškoćom u motornom kretanju, koja je i bila najveći motivator u cijeloj profesionalnoj priči. Kroz njeno/njihovo lično, porodično iskustvo i brojne načine kako da ostvare najbolje u rehabilataciji stanja vlastite kćeri, pružili su neizmjerno, provjereno iskustvo svima onima koji su to tako i razumjeli, kao podršku i pomoć da ne lutaju, nego provjereno potraže stručnjake, nažalost, izvan granica naše zemlje, a koje su oni uporno kontaktirali i sa istim surađivali. Tako je došao i ovaj, jedinstveni i provjereni Vojta metod izučavan na Akademiji za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu, pod stručnim vodstvom tima stručnjaka koji su sarađivali i radili sa utemeljiteljem metode prof.dr. Vacslavom Vojtom, sa primjerima iz “prve ruke”, naučno i stručno utemeljenim, a što je najvažnije čak i lično provjerenim. Tako da od 04. 12. 2019. ponosni na sve pomenuto, imamo međunarodno priznatog, certificiranog, Vojta terapeuta, a prema podacima kojima raspolažemo, prvog u Federaciji BiH, sa pomenute Akademije za razvojnu rehabilitaciju iz Zagreba, Hrvatska. Ističemo kako se iskreno nadamo da će broj potreba za ovom, ali i svim ostalim podsticajnim metodama u našem društvu biti u opadanju, ali isto tako smo ponosni na dosadašnje rezultate cijelog tima, pogotovo ove međunarodno priznatih stručnjaka, nesebično nudimo usluge JU Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Ze-do kantona.

Zašto Ustanova ne moze da ostvari status zdravstvene ustanove kad i sama pruža usluge koje preveniraju odstupanja u razvoju kod koje postoje rizik djece do 6 godina. Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama pruža usluge djeci kod koje postoji rizik za nastajanje teškoća ili usljed bioloških ili okolinskih faktora. Usluge su namijenjene djeci od rođenja do polaska u školu sa područja Zeničko-
dobojskog kantona.

Usluge su besplatne i namijenjene su djeci sa područja Ze-do kantona i pružaju se ambulantno u Centru i mobilno na terenu. Rad se realizira kroz individualne i grupne podsticaje u ovisnosti o potrebama djece. Za mobilni rad koriste se prostorije dnevnih centara Ustanove, vrtića, Centra za socijalni rad, domovi zdravlja ili kućno okruženje. Mobilni rad obezbjeđujemo porodicamo koje su u slabijoj socio- ekonomskoj situaciji (nezaposlenost oba roditelja) ili ukoliko zdravstveno stanje djeteta to zahtijeva. Po javljanju djeteta obavlja se ulazna dijagnostika (UD) od strane psihologa, logopeda, defektologa – oligofrenologa ili edukatora – rehabilitatora i fizioterapeuta. Nakon pregleda stručni tim UD donosi zaključak da li postoji realna potreba za uključenjem djeteta u pružanje podsticaja ili će se samo izvršiti savjetovanje roditelja.

Na našem Odjeljenju ne postavljamo dijagnoze, nego se nakon procjene razvojnih sposobnosti djeteta izrađuje individualni porodični plan usluga kojim se postavljaju ciljevi u radu, a usmjereni su ka optimalnom razvoju djeteta.

Važnu ulogu u radu sa djecom čine njihovi roditelji koji su najčešće prisutni na podsticajima, te nakon rada dobivaju pismene smjernice za rad sa djecom kod kuće. Također su upoznati sa ciljevima u radu. Pored rada sa djecom usluge su namijenjene i njihovim roditeljima a pružaju se u vidu individualnih i grupnih savjetovanja.

Individualni oblik rada

Individualni oblika rada je ujedno i najčešći oblika rada u ranoj intervenciji. Individualni oblik rada predstavlja rad “jedan na jedan”. Takav metodički organizacijski oblik rada podrazumijeva pojedinačnu komunikaciju i interakciju terapeuta sa korisnikom. Tokom individualnog rada sa djetetom obavezno je prisustvo roditelja kako bi se mogao posmatrati rad terapeuta sa djetetom. Po završetku rada terapeut daje smjernice roditelju za nastavak rada sa djetetom u kućnom okruženju.

Grupni oblik rada

S obzirom da veliki broj naših korisnika nije uključen ni u jedan vid predškolskog odgoja i obrazovanja, grupni rad je od posebne važnosti. Takav oblik rada znatno doprinosi njihovom međusobnom upoznavanju i razvijanju osjećaja suradnje i zajedništva. Grupa je interaktivnog karaktera. Grupe se formiraju prema sposobnostima i potrebama djeteta. Svaka grupa ima svoj cilj a ciljevi mogu biti različiti (socijalizacija i interakcija, komunikacija, motoričke aktivnosti-sportska grupa, usvajanje akademskih znanja…). Grupe se još formiraju prema uzrastu ili vrsti teškoće (grupa priprema za polazak u školu, grupa djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima…). Pri grupnom radu svakom se djetetu pristupa individualno u skladu sa njegovim sposobnostima i potrebama. U grupu se uključuje 4 do maksimalno 5 djece a grupu vode najčešće dva terapeuta.

Malo o Vojta metodi

Profesor Vaclav Vojta (1917.g.-2000.g.), poznati češki neurolog, koji se specijalizirao u tretmanu djece sa cerebralnom paralizom i drugim razvojnim poremećajima.Tokom rada sa djecom s cerebralnom paralizom utemeljio je princip refleksne lokomocije. Razvio je novi neurorehabilitacijski kompleks nazvan Vojtin princip.Vojta terapija je bazirana na refleksnoj lokomociji (refleksno pokretanju), držanju, spontano motori i i procijeni primitivnih refleksa. Refleksno okretanje i refleksno puzanje sadrže sve ključne momente ljudskog upravljanja i pokretanja od hvatanja, okretanja, putanja pa sve do slobodnog, uspravnog hoda.

Cilj terapije je aktivirati urođene motoričke obrasce, pri čemu, također, dolazi do aktivacije vegetativni funkcija, kontrakcija poprečnoprugaste muskulature, kao i do aktivacije glatke muskulature (kao što su npr. kontrola mokraće bešike i crijeva, disanje, aktivacije facijalne muskulature, pokreti očnih jabučica i sl.).U procesu rehabilitacije, za uspješno provođenje Vojta terapije potrebna je suradnja roditelja koji postaju terapeuti svom djetetu i pomažu mu provodeći naučene vježbe kod kuće.

 

Visoko.co.ba/Meldina Ugarak, koordinator svih poslovnih jedinica JU “Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” ZDK


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE