U hotelu “Zenica” Zenica održana je Završna konferencija Projekta “Implementacija definiranih ishoda učenja u jezičko-komunikacijskom području u Zeničko-dobojskom kanton”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, obrazovnih vlasti i institucija obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih organizacija (UNICEF, OSCE, …), direktori odgojno-obrazovnih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, treneri/mentori.

Na Konferenciji su se prisutnima obratili Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu, Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children i Munevara Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda, koji su istakli da se postignutim rezultatima može ponositi, ali i preuzeli obavezu da i dalje zajednički djeluju na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj Projekta, koji su zajednički implementirali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod u saradnji sa partnerskom organizacijom Save the Children u periodu od 2013.-2015. godine, je bio obezbijediti jednak pristup kvalitetnom, sveobuhvatnom i održivom predškolskom i osnovnom obrazovanju svoj djeci u Zeničko-dobojskom kantonu. Provedbu svih aktivnosti projekta finasijski je podržao Save the Children.

Projekt je implementiran u 27 predškolskih ustanova i 61 osnovnoj školi u svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona. Kroz projekt osposobljena su 82 trenera/mentora koji su pružali stručnu podršku (obuke i mentorisanje) za 1200 nastavnika i odgajatelja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Nakon provedenih obuka nastavnici i odgajatelji su osposobljeni za kvalitetnije korištenje dokumenta ZJNPP-a za b/h/s jezik i književnost definirana na ishodima učenja, primjenu novih strategija učenja i podučavanja, kreiranje priprema baziranih na ishodima učenja i primjenu u nastavi b/h/s jezika i književnosti te realizaciji zajedničkih aktivnosti iz područja – Razvoj govora za predškolski uzrast.

Efekti implementacije ovog projekta poslužit će kao osnova za projekciju implementacije definiranih ishoda učenja iz ostalih odgojno-obrazovnih područja.