NVO Setup

setupUdruženje “SETUP” je neprofitabilno, nevladino, vanstranačko udruženje iz Visokog.

Svojim djelovanjem “SETUP” nastoji stvoriti centar i mrežu kreativnih, obrazovanih i najprije zainteresovanih ljudi, okupljenih oko istih interesa i ciljeva.

“SETUP” je u svojoj strukturi dinamično, multidisciplinarno udruženje zasnovano na principu platforme. Platforme za razmjenu, izradu i provedbu ideja, putem organizovanja seminara, edukacija, izložbi, debata, prostornih instalacija, radionica, publikacija, festivala …

Osnovano je od strane mladih i entuzijastičnih ljudi okupljenih oko ideje vjerovanja u mogućnost poticanja pozitivnih promjena unutar zatečenih društvenih, političkih i ekonomskih okvira. Stvaranje kreativne atmosfere i zastupanja društveno odgovornog rada u lokalnom i regionalnom okruženju su također naše osnovne smjernice.

Adresa:Prijeko br. 4 71300 Visoko
Telefon:
Mobilni:+387 (0)61 449 289
Web: www.setup.co.ba
E-mail: nvo.setup@gmail.com

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus