Meldina Ugarak / HITNI poziv za organizovanje tematske sjednice Gradskog Vijeća Visoko

Meldina Ugarak uputila Gradskom Vijeću Visoko – HITNI poziv za organizovanje tematske sjednice Gradskog Vijeća Visoko na temu: „ Finansiranje rada DC Visoko kao uslov opstanka ovog Centra u Visokom“, koji prenosimo u cjelosti:

“Poštovani,

svjesni činjenice da se finansiranje Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko – dobojskog kantona vrši, jednim dijelom, iz budžeta općina i gradova iz kojeg dolaze korisnici Ustanove, a da je Visoko jedna od lokalnih zajednica koja ne ispunjava svoje obaveze prema našoj Ustanovim, obraćamo Vam se ovim dopisom.

U skladu sa članom 50. stav 2. Poslovnika o radu OV Visoko, sada Gradskog Vijeća, jasno se navodi da postoji mogućnost organizovanja tematske sjednice GV Visoko. Pozivajući se na ovaj član, želja nam je da GV Visoko organizuije tematsku sjednicu na temu „Finansiranje rada DC Visoko kao uslov opstanka ovog Centra u Visokom“.

Nadalje, ovaj dopis upućujemo na ruke Sekretara GV Visoko, budući da se je na osnovu člana 25. Poslovnika, sekretar GV nadležan za organizaciju i pripremu sjednica GV Visoko.

Također, kako bismo Vam objasnili neophodnost organizovanja ove sjednice, te neophodnost iznalaženja rješenja u pogledu finansiranja rada DC Visoko koji se nalazi na području Grada Visokog i čiji korisnici, dijelom, predstavljaju građane i građanke Vašeg Grada.

S tim u vezi, želimo Vas pozvati da se, u skladu s zakonskim mogućnostima, svi zajedno, pokušamo boriti protiv isključenja korisnika koji dolaze iz Visokog, budući da će, u tom slučaju, Grad Visoko odnosno gradska administracija biti direktno odgovorna za posljedice koje će nastati ovim činom.

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA

Ustanova je osnovana 2014.godine, kao prva u Zeničko-dobojskom kantonu, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini, sa ciljem pružanja usluga za osobe s poteškoćama u razvoju. Osnivanju ustanove prethodio je dugogodišnji rad, po istim radnim principima u Udruženju Humanost-Societas Humanitatis, od 2006. godine.

2013.godine na području tadašnje Općine Visoko sa radom je počeo Dnevni centar Visoko, u kojem se od početka rada pružaju usluge za korisnike sa područja 5 općina, i to Općine Breza, Olovo, Vareš, Kakanj i Visoko.

Od osnivanja ovog Dnevnog centra i početka rada , usluge su pružane za oko 80 korisnika sa područja općine Visoko, u Dnevnom centru u Visokom ali i korisnici Odjela za rano podsticanje i  ranu intervenciju u Zenici.

Usluge koje se pružaju u sklopu rada sa korisnicima su

  • rano podsticanje razvoja i rana intervencija za djecu s posebnim potrebama predškolskog uzrasta,
  • odgojno-obrazovni rad sa djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama sa područja grada/općina Zeničko-dobojskog kantona, s ciljem izgradnje ličnog identiteta, socijalne integracije, izgradnje kompetencija od životnog značaja, pripreme za život, a prema prilagođenom individualnom planu i programu,
  • (re)habilitacija i podsticaj djece i mladih osoba s posebnim potrebama kroz individualne i grupne rehabilitacijske i podsticajne mjere,
  • dnevno zbrinjavanje djece i odraslih osoba s posebnim potrebama,
  • radno osposobljavanje i rehabilitacija odraslih osoba s posebnim potrebama sa područja grada/općina Zeničko-dobojskogKantona,
  • program podrške porodici kroz neposredni savjetodavni i edukacijski stručni rad.

Sve usluge koje se pružaju korisnicima su besplatne.

Način finansiranja rada Ustanove, od osnivanja zasnovan je na principu 2/3 sredstava potrebnih za rad osigurava Osnivač, odnosno Zeničko-dobojski kanton, a 1/3 osiguravaju općine.

Općina Visoko je u toku rada  Udruženja Humanost-societas humanitatis imala mjesečnu obavezu plaćanja u iznosu od 1200,00 KM za projektnu aktivnost Dnevni centra Visoko, i 1605,00 KM za projektnu ativnost Rane intervencije. Na godišnjem nivou ta obaveza je iznosila 33.660,00 KM.

Isti princip finansiranja nastavio se osnivanjem Ustanove, ali su se troškovi povećali, pa je na osnovu naše procjene potreban iznos za finansiranje na godišnjem nivou 45.360,00 KM.

Ovaj iznos veći je od dodijeljenog iznosa u Budžetu Grada Visoko za 2018.godinu, koji iznosi 25.000,00KM.

Važno je da napomenemo da od početka rada Ustanove, kao i u toku rada u sklopu projektnih aktivnosti, korisnicima nikada nisu uskraćene usluge, iako je Ustanova u nezavidnoj finansijskoj situaciji.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR

mr.sci.men, Meldina Ugarak