Maglaj je prva općina koja kreće sa izgradnjom stambenog objekta za izbjeglice i raseljena lica

391

Predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i UNHCR-a danas su na sastanku detaljno upoznali Općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića sa projektom CEB II, dinamikom realizacije i zaključili plan realizacije stambenog objekta za korisnike koji su raseljena lica, izbjeglice ili u stanju socijalne potrebe.

Istakli su da je Maglaj prva općina koja će postaviti temelj za izgradnju stambenog objekta i prva kreće u realizaciju istog.

Prioritet su dakle raseljena lica, izbjeglice i osobe u stanju socijalne potrebe i spisak je koncipiran upravo prema tim korisnicima kojima je neophodno trajno stambeno zbrinjavanje.

Planirano je 15 stambenih jedinica, čije vlasništvo je Općina, a korisnici će dobiti na korištenje po pravilima koje zahtjeva socijalno stanje i socijalna politika.

Incijativa ovog projekta je i jedan od uslova pristupa EU, koja obavezuje zatvaranje kolektivnih centara, a oslanja se i na Anex VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u čijem fokusu su izbjeglice i raseljena lica.

Načelnik je istakao da se zajedno i efikasno moraju boriti kako bi se što prije počelo sa izgradnjom objekta, obzirom da se prioritetni korisnici zaista nalaze u jako lošim uvjetima.

visoko.ba/maglaj.net