Klub ritmičke gimnastike "Pirueta" Visoko

Klub ritmičke gimnastike “Pirueta” VisokoKlub ritmičke gimnastike “Pirueta” Visoko je započeo sa radom u septembru 2014. godine. Plan kluba je bio omasovljavanje i popularizacija ritmičke gimnastike, te se isključivo posvetiti radu sa najmlađim uzrastima te tako formirati vlastiti kadar koji će se u budućnosti takmičiti u Bosni i Hercegovini, a tako i šire. U klubu trenutno aktivno trenira 62 djevojčice u Visokom i u Kaknju u dobi od 3 do 15 godina s kojima rade dva trenera Amina Hadžimehanović i Amra Šovšić.

Telefon: 062/354 733; 062/ 901-539
e–mail: krgpirueta@gmail.com

 

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu