Kantonalni sud u Zenici odbio žalbu Amre Babić protiv Adnana Jašarspahića i potvrdio prvostepenu presudu

Kantonalni sud u Zenici, u građanskom vijeću sastavljenom od sudija: Mario Anić, kao predsjednik vijeća, Nina Makivić i Albisa Kapić, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Babić Amre iz Visokog koju zastupa punomoćnik Mirsada Beganović Žutić advokat iz Sarajeva protiv tuženog Adnan Jašarspahić iz Visokog koga zastupa punomoćnik Demir Ševala advokat iz Kaknja radi naknade štete zbog klevete vrijednosti sudskog spora 10.100KM odlučujući o žalbi tužiteljice izjavljenoj protiv presude Općinskog suda Visoko na sjednici vijeća održanoj 27.09.2019.godine donio je PRESUDU u kojoj se ŽALBA ODBIJA i potvrđuje presuda prvostepenog suda.

Stavom izreke presude tužiteljica je dužna tuženom nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.880KM.

Potpuno i pravilno je prvostepeni sud utvrdio činjenično stanje da navodi izneseni na portalu Visoko.co.ba su istiniti. Pored toga pravilno je prvostepeni sud konstatovao da je tužiteljica javna osoba – nečelnica općine Visoko. Prema praksi Europskog suda za ljudska prava granice dopuštene kritike znatno su šire kada su u pitanju političari i druge javne osobe nego kada se radi o privatnim osobama. Političari se svojevoljno i svjesno izlažu pomnom ispitivanju svojih riječi i djela kako od strane novinara tako i od strane cjelokupne javnosti, pa moraju iskazati veći stupanj tolerancije – navodi se u obrazloženju presude.

Podsjećamo, gradonačelnica Visokog podnijela je tužbu protiv Adnana Jašarspahića i portala Visoko.co.ba “radi nanošenja štete zbog klevete” kao i “zbog povrede časti i ugleda” vezano za tekstove o nepotizmu prilikom zapošljavanja u Visokom, načelnica Babić je od Jašarspahića tražila 10.100 KM odštete, a sada će umjesto toga morati platiti sudske troškove.

Sudija u ovom slučaju Avdija Avdić pozvao se na praksu Evropskog suda za ljudska prava i u obrazloženju, između ostalog, naveo da je “dužnost medija da pružaju i saopćavaju informacije i ideje o svim pitanjima od javnog interesa, uključujući i informacije koje se tiču ponašanja zvaničnika vlasti”.

– U konkretnom slučaju tužiteljica je javna ličnost, gradonačelnica Visokog, te kako proizilazi iz prakse Evropskog suda, malo je prostora unutar člana 10 stav 2 za ograničavanje političkog govora ili debate o pitanjima od javnog interesa – naveo je u obrazloženju sudija Avdić.

visoko.co.ba