Kako se glasalo u ZDK od Doboj Juga do Olova za načelnike/gradonačelnike i Općinska/Gradska vijeća

4921

Prošlo je dovoljno vremena i obrađeni su gotovo svi glasački listići pa tako možemo napraviti i prvu analizu vezano za statističke podatke o tome kako se to glasalo za načelnike/gradonačelnike odnosno Općinska/Gradska vijeća.

U borbi za načelničke/gradonačelničke pozicije u 12 gradova ZDK najviše mandata je osvojila SDA (6), zatim slijedi HDZ (3), a po jedan mandat su dobili SDP, NBL i Nezavisni kandidat Fuad Kasumović. Po gradovima to izgleda ovako:

Visoko, Mirza Ganić (SDA) – 10.409 glasova

Doboj jug, Mirnes Tukić (SDA) – 1.263

Tešanj, Suad Huskić (SDA) – 9.456

Kakanj, Mirnes Bajtarević (SDA) – 6.174

Olovo, Đemal Memagić (SDA) – 3.602

Breza, Vedad Jusić (SDA) – 3.065

Usora, Zvonimir Anđelić (HDZ) – 979

Vareš, Zdravko Marošević (HDZ) – 1.482

Žepče, Mato Zovko (HDZ) – 6.376

Maglaj, Mirsad Mahmutagić (SDP) – 5.920

Zenica, Fuad Kasumović (Nezavisni kandidat) – 32.343

Zavidovići, Hašim Mujanović (NBL) – 7.636

Kada smo kod glasova stranaka za Općinska/Gradska vijeća i tu je SDA na prvom mjestu sa šest gradova u kojima su pobijedili, a slijede SDP sa tri grada, HDZ sa dva i Zenička inicijativa – Fuad Kasumović sa pobjedom u jednom gradu. A evo i prikaza o tome u kojem gradu je pobijedila koja stranka.

Visoko, SDA – 7.357

Doboj jug, SDP – 747

Tešanj, SDA – 5.624

Maglaj, SDP – 3.836

Žepče, HDZ – 5.824

Zavidovići, SDP – 3.199

Zenica, Zenička inicijativa Fuad Kasumović – 17.052

Kakanj, SDA – 6.285

Vareš, SDA – 1.271

Olovo, SDA – 2.177

Breza, SDA – 1.887

Usora, HDZ – 623

Ako možemo na osnovu ovih brojki izvlačiti neku posebnu analizu onda možemo vidjeti da su u pravilu kandidati za načelnika i gradonačelnika dobijali više glasova od svojih stranaka. Imamo i situaciju u Doboj jugu gdje je za načelnika pobijedio kandidat SDA dok je najviše glasova dobila stranka SDP. Isti je slučaj u Varešu gdje je za načelnika pobijedio kandidat HDZ-a, a najviše glasova dobila SDA. Odstupanje bilježimo i u slučaju Zavidovića gdje je za načelnika pobijedio kandidat NBL dok je SDP dobio najviše glasova. Kuriozitet proteklih izbora su i gradovi Olovo i Usora gdje Đemal Memagić i Zvonimir Anđelić nisu uopšte imali protukandidate i bili su jedini izbor za glasače.