IGM Visoko

igm viosko

Puni naziv:  Industrija građevinskog materijala “IGM” d.o.o Visoko
Adresa:  Ciglanska bb, 71305 Donje Moštre, BiH
Telefon:  + 387(0)32/740-527
 Fax:  + 387(0)32/460-164
 E-mail:  igm@igm.ba
 Web:  http://www.igm.ba
 Opis:  Još prije stotinjak godina proizvodila se cigla u Visokom, u privatnim ciglanama i na dosta primitivan način. Mada nema pouzdanih podataka koja godina predstavlja početak proizvodnje cigle, sa sigurnošću se može reći da se radi o prvim godinama prošlog stoljeća, na osnovu usmenih predanja i drugih potvrda.[skomfare2_modal_popup id=”7831”]
 Foto: