Halim Zukić želi u potpunosti preuzeti Interšped iz Sarajeva

Halim Zukić poslao je ponudu za preuzimanje dioničkog društva Interšped d.d. Sarajevo, saznaje poslovni portal Akta.ba.

Dionički kapital emitenta u iznosu od 16.451791,00 KM se sastoji od ukupno 225.367 redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti 73,00 KM.

Ponuđač posjeduje 171.642redovne dionice emitenta koje čine 76,1611% vlasničkog udjela u emitentu. U zajedničkom djelovanju sa Remis d.o.o. Visoko koji posjeduju 44.627 redovnih dionica što čini 19,8019% vlasničkog udjela u emitentu.

Broj dionica emitenta koje su predmet ponude je 9.098 (devethiljadadevedesetosam) ili 4,037% redovnih dionica koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuđača.

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 41,38 KM odnosno 56,6849% od nominalne vrijednosti dionica emitenta.

U vlasništvu Halima Zukića je i kompanija Remis iz Visokog.

Akta.ba