Halim Zukić novi v.d. direktora VGT osiguranja

1063

Halim Zukić imenovan je na mjesto v.d. direktora VGT osiguranja. Zukić je na ovoj poziciji zamijenio Amira Zukića novoimenovanog federalnog ministra razvoja, obrta i poduzetništva.

Halim Zukić je već bio na poziciji direktora VGT osiguranja u periodu od 1994-2004.g. a na
mjesto direktora i predsjednika Uprave, Zukić je došao sa pozicije predsjednika Nadzornog odbora VGT osiguranja.

Komentari

komentara