Gradska uprava Visoko: Uručene zahvalnice povodom Dana civilne zaštite

U Velikoj sali Gradske uprave održana je sjednica Štaba civilne zaštite u povodu obilježavanja 1. marta Dana civilne zaštite Bosne i Hercegovine i svjetskog Dana civilne zaštite. Na sjednici su uručene zahvalnice za poseban doprinos u očuvanju zdravlja i života naših građana na prvoj liniji borbe za život i to:

-HES – Higijensko epidemijološkoj službi JU “Dom zdravlja” Visoko (zahvalnicu je preuzela dr. Zijada Smailagić)
-Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Visoko (zahvalnicu je preuzeo Husejn Ismić)
-Crvenom križu Visoko (zahvalnicu je preuzeo Halil Žiga)

Na sjednici je usvojen i Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2021. godinu, te analizirana trenutna epidemiološka situacija.

Gradska uprava Visoko