FTV o JP RTV Visoko

Za 21. juni zakazano je predstečajno ročište za RTV Visoko jer su dugovanja ovog pravnog subjekta premašila vrijednost imovine. Spašavajući funkciju javnog informativnog servisa koju je proteklih godina imalo ovo preduzeće, osnivač, Općinsko vijeće Visoko, je uz saglasnost Regulatorne agencije za komunikacije, prava emitiranja prenijelo na Javnu ustanovu Centar za kulturu i obrazovanje. U ovom procesu na udaru se našao dio uposlenika RTV Visoko, koji bez jasnog obrazloženja nije angažiran u novoformirani javni informativni servis.

Federalna.ba / Visoko.co.ba