Dženan Handžić i naredne četiri godine ostaje direktor Medrese ‘Osman ef. Redžović’

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a na prijedlog školskog odbora Javne ustanove Medresa ‘Osman ef. Redžović’ u Visokom, odlučeno je da će i naredne četiri godine direktor ove školske ustanove biti Dženan Handžić.

Ovakva odluka je donesena na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, na 29. redovnoj sjednici Rijaseta održanoj u Sarajevu 5. novembra. Na taj način odlučeno je da će Handžić na čelu ove respektabilne škole biti minimalno do 17. januara 2025. godine.

Odluka Rijaseta IZ u BiH

Dženan Handžić rođen je 26.11.1977. godine u Visokom.

Osnovnu školu završio je u Velikom Čajnu, nakon čega se upisao u Medresu „Osman-ef. Redžović“, koju je, kao najuspješniji učenik u svojoj generaciji, završio 1996. godine.

Visoku stručnu spremu i zvanje profesora islamskih nauka stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Drugi ciklus Studija menadžmenta i rukovođenja završio je na Faculty of Business and Administration, International University of Sarajevo, i tako stekao akademsku titulu i stručno zvanje magistra menadžmenta (Master of Business Administration – MBA).

Punih dvadeset godina neprekidno je radno angažovan u Medresi “Osman-ef. Redžović”, u procesu neposrednog izvođenja nastave, kao i na rukovodećim funkcijama.
Školske 2000./2001. godine zaposlen je na mjesto profesora Akaida, kao spoljni saradnik. U različitim periodima predavao je nastavne predmete Akaid, Ahlak i Historija islama.

U septembru 2007. godine je imenovan za pomoćnika direktora za nastavu i profesora Akaida. Na spomenutoj dužnosti ostao je do januara 2013. godine, kada je odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imenovan za direktora medrese na mandatni period od 4 godine. Po isteku prvog mandata, odlukom Školskog odbora Medrese ponovo je imenovan na istu dužnost, do 18.01.2021.

Tokom direktorskog mandata Pedagoški zavod Zenica je ukupno sedam puta ocjenjivao njegov rad (od šk. 2013./2014. do šk. 2019./2020.), svaki put ocjenom „naročito se ističe“ sa maksimalnih 150 bodova.

Učestvovao je na seminarima i stručnim usavršavanjima organiziranim za direktore i pomoćnike direktora medresa na području Rijaseta IZ u BiH.
Bio je član više Rijasetovih komisija u prinadležnosti Vjersko-prosvjetne službe koje su se na najdirektniji način bavile formalno-pravnim i sadržajnim oblikovanjem i organiziranjem rada medresa.
Bio je predsjednik Komisije za uvođenje elektronskog dnevnika u medresama, te predsjednik Komisije za izradu strateškog plana za dugoročni razvoj medresa 2014-2024.

Iskustvo u rukovođenju sticao je, uz vršenje dužnosti pomoćnika direktora za nastavu, i dužnost direktora Medrese, i višegodišnjim angažmanom u školskim, upravnim i izvršnim odborima.

Bio je član Školskog odbora Medrese iz reda Nastavničkog vijeća u dva mandata, od 2002. do 2010. godine.

Član je Upravnog odbora Fondacije „Osman-ef. Redžović“ od 2010. god.

Član je Izvršnog odbora Medžlisa IZ Gračanica kod Visokog u posljednja tri saziva, od 2010., uključujući i aktuelni, do 2022.

Pored toga, aktivno se bavio i publicističkim radom. Kao autor, prevodilac, urednik, recenzent, redaktor, tehnički urednik ili korektor učestvovao je u izdavanju preko četrdeset naslova islamske i pedagoške literature.
Posebno vrijedi izdvojiti rad na prijevodu prve „Enciklopedije islama“ na bosanski jezik, kao i prijevode „Tefsira“ Ibn Abbasa, te „Historije islamske umjetnosti i arhitekture“.

Kao učenik Medrese „Osman-ef. Redžović“ bio je prvi urednik učeničkog lista „Šahid“.
Bio je i prvi urednik službene internet stranice Medrese „Osman-ef. Redžović“.

U periodu 2002-2009 uređivao je i vodio devedeset minutnu emisiju „Glas Medrese“ u programu vjerskog radija „Naba“ iz
Visokog.

Aktivno govori engleski i pasivno arapski jezik.

Oženjen je i otac troje djece.

Živi u porodičnoj kući u Uvorićima.

Visoko.co.ba