Demant iz MZ Moštre na tekst Udruženja građana “Bedem”

Predsjednik Savjeta MZ Moštre Ismet Dervišević

1205
Primjerak demanta dostavljenog na adresu naše redakcije

Poštovani članovi Udruženja “Bedem” Visoko, dajemo Vam do znanja!

U skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Statutom Općine Visoko utvrđeni su:

– postupak osnivanja Mjesne zajednice;

– poslovi i organizacija Mjesne zajednice;

– organi Mjesne zajednice;

– način njihovog rada;

– odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Mjesne zajednice.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza, utvrđenih Zakonom, Statutom Općine i Statutom Mjesne zajednice Moštre, broj: 01/2-02-620/11. od 20. 09. 2011. godine

Savjet MZ Moštre radu u skladu sa članom 11. Statuta MZ Moštre. Postupak izbora Savjeta MZ je regulisan članom 13. i 15. Statuta MZ Moštre. Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ donosi Općinsko vijeće. Savjet MZ donosi Odluke u skladu sa članom 18. Statuta MZ Moštre. Finansiranje MZ Moštre regulisano je članom 28. Statuta. Nadzor nad radom organa MZ obavlja općinska načelnica, neposredno i preko općinskih službi za upravu. Stručne, administrativne i finansijsko-računovodstvene poslove, za potrebe organa MZ, vrši nadležna služba Općine. Svi dosadašnji finansijski izvještaji su bili transparentni i usvojeni na sjednicama Općinskog vijeća.

Ukratko, odgovori na neistine iznesene u objavljenom dopisu Udruženja “Bedem”:

Koristiti ćemo se narodnom izrekom: “Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara”.
Da li smo nečovječni i neispravni u svom radu procijenite sami.

Šaćir Mešinović i drugi, čija imena nećemo navoditi, su od strane Savjeta MZ Moštre od 2010. godine povremeno bili angažovani na čišćenju MZ Moštre, sa akcentom na Šarene Hanove i glavnu raskrsnicu Donje Moštre.
Sva angažovanja na čišćenju MZ regulisana su Odlukama od 10. 04. 2010. pa sve do 2015. godine. Svi dokazi o isplatama i ostalim naknadama i troškovima se nalaze u arhivi MZ Moštre i dostupni su svakome na uvid, pa i Udruženju “Bedem. Šaćira Mešinovića je Savjet MZ angažirao na čišćenju MZ upravo iz razloga što je civilna žrtva rata, što je nezaposlen i slabog materijalnog stanja. Pomagalo mu se.

Zašto je prestala potreba za čišćenjem MZ Moštre?

1. Prihodi MZ Moštre u 2014. i 2015. godini su manju, u odnosu na prethodne godine, a sve veći je broj infrastrukturnih objekata u MZ, pa smo procijenili da je bolje sredstva, koja su sada bila ulagana u čišćenje MZ, budu usmjerena u realizaciju projekata svih građana MZ Moštre;

2. U posljednje vrijeme, krajem 2014. i u 2015. godini, Šaćir Mešinović je odbijao da radi određene poslove, u radu je bio površan, često agresivno nastupao, a bilo je, od strane građana, primjedbi na njegov rad.

Zbog, pod tačkama 1. i 2., navedenih razloga Savjet MZ Moštre, na sjednici održanoj 27. 03. 2015. godine, donio je Odluku o prestanku čišćenja MZ. Za realizaciju Odluke zadužen je predsjednik Savjeta MZ.

U toku su razgovori MZ sa JKP “Visoko” oko čišćenja i rješavanja odvoza smeća sa područja MZ.
Mjesna zajednica nije humanitarna organizacija, nije Centar za socijalni rad, niti Zavod za zapošljavanje, ali ne isključuje svoju obavezu i brigu oko osoba i porodica, kao što je Šaćir i njegova porodica. Ne ulazeći u namjene i pozadinu ovakvih obavještenja, upozoravamo Udruženje “Bedem” da prestane sa blaćenjem Savjeta MZ Moštre. U Savjetu MZ bilo je, a i sada ima, časnih i uglednih autoriteta s kojima se može dogovarati i raditi za dobrobit svih građana MZ, pa i šire.
Savjet MZ Moštre poziva sve građane, udruženja, organizacije, ustanove i zajednice na saradnju u budućem radu. Da bi saradnja bila uspješna, savjetujemo Udruženje “Bedem”, da vrata MZ ne otvaraju nogom i da ih ne zatvaraju zadnjicom.
Ljudi smo i samo tako možemo biti uspješni u radu. Adresa MZ Moštre je u naselju Šareni Hanovi (prostorija do Mjesnog ureda). Broj telefona je 032/741-841.

Dobrodošli i s poštovanjem.

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.