Lokalne TemePolitikaAnaliza: Narednog vikenda 31. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Analiza: Narednog vikenda 31. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Općinsko vijeće Visoko obavještava javnost da će se 31. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 17. 10. 2015. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10:00 sati. Sjednica će imati nekoliko zanimljivih tačaka koje ćemo mi, kao i svakog puta, za vas analizirati.

Na samom početku sjednice biti će zanimljivo poslušati raspravu o izradi regulacionog plana Čekrekčije, budući da je u tom slučaju riječ o jednoj poslovnoj zoni koja je u proteklih pet godina doživjela dobru ekspanziju, sa tendencijama za proširenje svih radnih kapaciteta te zone. Posebno zanimljivo će biti i kakvo rješenje može donijeti regulacioni plan, odnosno, da li može taj plan uopće definirati neko trajno rješenje za most nad rijekom Bosnom u Čekrekčijama, koji je ključna putna komunikacija, a koji je u lošem stanju. U tom slučaju trebala bi biti određena hitna rekonstrukcija ili izgradnja novog mosta, jer činjenica da se broj privrednih subjekata i njihov posao u Čekrekčijama iz dana u dan povećava, te teretni saobraćaj može da ugrozi uopće putnu komunikaciju i živote ljudi iz ovog naselja.

Nadalje, na samoj sjednici biti će zanimljiva i tačka broj 4, u okviru koje će se govoriti o Nacrtu Odluke o općinskim komunalnim taksama, te će biti zanimljivo kako će vijećnici prezentovati svoje za i protiv argumente, u zavisnosti od toga koliko je ova Odluka novi udar na džep građana općine Visoko.

Politički najinteresantnija tačka na ovoj sjednici će biti 5. tačka koja je povučena s dnevnog reda prošle sjednice bez da je dato obrazloženje. Radi se o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JKP “Visoko”. U cjenovniku koji je predložen na prošloj sjednici su predviđene ogromne takse za nove priključke za vodu, a pa je sa svim taksama i ostalim troškovima cijena novog priključka za vodu prelazila 4000 KM. Naša saznanja govore da bi interesi privrednih subjekata bliskih SDA takvim cjenovnikom bili povrijeđeni te je isti brznim svjetlosti povučen s dnevnog reda te prerađen poslan Vijeću na usvajanje na ovu sjednicu.

I najzad, dvije tačke 6. i 7. bi mogle odnijeti najviše vremena u raspravljanju jer govore direktno o novcu poreznih obveznika, tj. o budžetu grada Visoko, kroz tačku 6. koja govori o Prijedlog Programa utroška namjenskih sredstava za korištenje državnih šuma na području općine Visoko, te će zaista biti zanimljivo na koji način će biti predstavljen utrošak ovih sredstava, a posebno ukoliko poznajemo svu uvečanu i upizno opravdanu sječu šuma u širem rejonu Kondžila, te da li će ova sredstva biti uložena u revitalizaciju ovih šumskih predjela.

Tačka broj 7 bi potencijalno mogla donijeti i novu prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Visoko, jer govori o imenovanju Komsije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina. Zanimljivo će biti na koji način će se odrediti članovi ove komisije i da li će se moći spriječiti sukob interesa koji je vrlo česta pojava kada se govori o prodaji nekretnina u našem gradu.

Na kraju, uvijek aktuelna i zanimljiva bit će posljednja tačka koja govorio o sportu, uspjesima sportista i stanju sportskih objekata, a poznavajući blisku povezanost nekih vijećnika sa sportom ova tačka će dodatno produžiti sjednicu, sa potencijalno svim mogućim i nemogućim prijedlozima pojedinih vijećnika koji, nažalost, imaju običaj da konstruktivnu raspravu pretvore u jedan uopšteni razgovor, u kojem svi pričaju o sve, kako bi naš narod rekao: “Sve od Kulina bana i dobrijeh dana, pa do danas…”

No, bilo kako bilo, ova sjednica će donijeti dosta zanimljivosti, a njena posebnost je utoliko veća jer ulazimo u sami početak posljednje godine mandata ovog Općinskog vijeća, koje bi napokon trebalo zrelo donositi odluke i usvajati prijedlog, zanemarujući lične interese vijećnika, kako bi barem u posljednjoj godini pokazali maksimum produktivnosti i donijeli korisne odluke za sve građane Visokog.

U nastavku imate priliku da pogledate kompletan dnevni red sjednice.

D N E V N I    R E D 

 1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Visoko
 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Čekrekčije”
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
 1. Nacrt Odluke o općinskim komunalnim taksama
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnike JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  IZVJESTILAC: predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Programa utroška namjenskih sredstava za korištenje državnih šuma na području općine Visoko, za 2015. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komsije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
 1. Informacija o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2014. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
 1. Vijećnička pitanja i inicijative

 

 


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE