Lokalne TemeOdržana 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Održana 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Četvrtak, pretposljednji 30. dan mjeseca maja, bio je rezervisan za 39. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Visoko, koja je održana u Velikoj sali Gradske uprave.

Osim vijećnika, u radu sjednice su sudjelovali gradonačelnik Mirza Ganić i njegovi pomoćnici i saradnici.

Vijećnici su razmatrali, a potom i usvojili devet tačaka Dnevnog reda i to sljedećim redoslijedom.

Nakon jednoglasnog usvajanja izvoda iz zapisnika sa 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, razmatrana je druga tačka, odnosno prijedlog Etičkog kodeksa Gradskog vijeća Visoko.

Nakon što je Komisija za statut i propise gradonačelniku dostavila prijedlog Etičkog kodeksa, gradonačelnik je prihvatio i podržao prijedlog koji je, nakon javne rasprave, usvojen sa 20 glasova ZA i 2 UZDRŽANA.

Treća tačka obuhvatila je prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganja stanovima u vlasništvu Grada Visoko. Ovom odlukom, koja je jednoglasno usvojena sa 23 glasa ZA, reguliše se način korištenja i raspolaganja za 11 stanova koji su u vlasništvu Grada Visoko, a u kojima su trenutno smješteni privremeni korisnici.

Naredna tačka, prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Udruženju branilaca Patriotska liga Visoko je, također, usvojena jednoglasno sa 23 glasa ZA.

Inače, UB Patriotska liga Visoko obratilo se gradonačelniku i nadležnoj Gradskoj službi sa molbom za dodjelu prostora za rad, odnosno poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Visoko na adresi u ulici Alije Izetbegovića, broj 14. u Visokom gdje se nalazi i sjedište pomenutog Udruženja.

Ovom odlukom Gradsko vijeće dalo je, bez naknade, saglasnost gradonačelniku i nadležnoj Gradskoj službi za dodjelu u zakup neposrednom pogodbom poslovnog prostora UB Patriotska liga Visoko.

Sasvim očekivano, najviše pažnje i vremena posvećeno je petoj tački Dnevnog reda, odnosno izvještaju o poslovanju Javnih preduzeća Grada Visoko u 2023. godini, sa planom i programom rada Javnih preduzeća i finansijskim planom za 2024. godinu, a razmatran je i izvještaj o radu Nadzornih odbora Javnih preduzeća u 2023. godini.

Redom su tematizirani: JKP Visoko, JKP Gradska groblja, JP Visoko Ekoenergija i JP Veterinarska stanica Visoko.

Javnosti su se obratili direktori Javnih preduzeća, kao i predsjednici Nadzornih odbora Javnih preduzeća.

Predstavili su detaljan osvrt na protekli period uz plan budućih aktivnosti, a nakon javnih rasprava, velikog broja pitanja, odgovora, obraćanja, obrazloženja i razmjene argumenata, tačka je usvojena i to sljedećim redoslijedom:

JKP Visoko sa 19 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, JKP Gradska groblja sa 20 glasova ZA i 2 UZDRŽANA, JP Visoko Ekoenergija, također, sa 20 glasova ZA i 2 UZDRŽANA i JP Veterinarska stanica Visoko, usvojeno jednoglasno sa 22 glasa ZA.

Potom je uslijedio izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za vremenski period od 1. januara do 31. marta tekuće godine.

U prvom kvartalu tekuće godine ostvareni su sveukupni prihodi u iznosu od 6.578.165,18 KM ili 70,4% od planiranih.

Kada su sveukupni izdaci u pitanju, oni su u prvom kvartalu tekuće godine iznosili 5.780.693,59 KM ili 61,55% od planiranih.

Tačka je, nakon javne rasprave, usvojena sa 20 glasova ZA i 2 UZDRŽANA.

Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko u 2023. godini i realizaciji zaključaka Gradskog vijeća sa Tematske sjednice posvećene kvalitetu zraka na području Grada Visoko ponudila je analizu uz informacije o učinjenom u proteklom periodu.

Zaključeno je i da će u narednom periodu biti nastavljene brojne aktivnosti na području cijelog Visokog, a neke od njih odnose se na implementaciju zakonodavnog okvira energijske efikasnosti na nivou ZDK-a, povećanje energijske efikasnosti škola i zgrada javnih institucija, objekata kolektivnog i individualnog stanovanja, modernizaciju javne rasvjete, uklanjanje divljih deponija na nepristupačnim mjestima, nastavak aktivnosti na povećanju parkova, sadnju drveća, održavanje zelenih površina, izradu plana u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka, kao i realizaciju svih ostalih zaključaka sa Tematske sjednice posvećene kvalitetu zraka na području Visokog.

Sedma tačka je usvojena sa 20 glasova ZA i 2 UZDRŽANA.

Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2023. godini i mjerama unapređenja stanja u ovoj oblasti bila je pretposljednja, osma tačka Dnevnog reda.

Uvidom u presjek stanja na posljednji dan prošle godine, 31. decembar, utvrđeno je da je u Registar gazdinstava na području Visokog upisano ukupno 2681 gazdinstvo.

Fizička lica (porodična gazdinstva) obuhvataju ukupno 2305 lica, a pravna lica (obrti i privredni subjekti) obuhvataju ukupno 376 lica.

Grad Visoko je tokom prošle godine obezbijedio značajna sredstva za poticaj poljoprivredne proizvodnje kao jedne od najznačajnijih razvojnih proizvodnih grana na visočkoj teritoriji.

Za namjenu Poticaja za poljoprivrednu proizvodnju iz Budžeta Grada Visoko je izdvojeno pola miliona KM, a isplata se odnosila na poljoprivrednu proizvodnju realizovanu tokom cijele prošle godine uz podsjećanje da su pravo na podnošenje zahtjeva za podršku imali svi registrovani poljoprivredni proizvođači.

Organizirani su i brojni sajmovi, stručna predavanja, sastanci i edukacije, a saradnja sa višim nivoima vlasti ponovo je bila od iznimne važnosti prilikom ostvarivanja neophodnih poticaja.

Godišnje, u prosjeku, registrovani poljoprivredni visočki proizvođači sa svih nivoa vlasti (Grad, Kanton, FBiH) ostvare oko 2 i pol do 3 miliona KM novčanih poticaja poljoprivrednoj proizvodnji po službenim Programima poticaja.

Prostora za napredak i poboljšanje u svim segmentima uvijek ima, a kao jedan od prioritetnih zadataka u bliskoj budućnosti ističe se izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Visokom.

Osma tačka je usvojena jednoglasno sa 22 glasa ZA.

Posljednjom, devetom tačkom, odnosno vijećničkim pitanjima i inicijativama okončana je 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Visoko.co.ba/Slaven Mirković/RTV Visoko


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE