Znate li koliko iznosi prosječni štedni depozit građana BiH, Srbije i Hrvatske?

DANAS JE MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE: Znate li koliko iznosi prosječni štedni depozit građana BiH, Srbije i Hrvatske?

Podaci pokazuju da se depoziti stanovništva u Bosni i Hercegovini kontinuirano povećavaju pa su tako, u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine, porasli za 454 miliona KM ili 3,5 posto.

Nikad niže kamate, a nikad više štednje u bankama, paradoks je to koji je postao nova “korona-normala”. Štednja građana u bankama penje se u svim zemljama okruženja, što je direktna posljedica smanjene potrošnje, odnosno odgođene potrošnje zbog koronavirusa.

Prema aktuelnim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, depoziti građana BiH dostigli su rekordni nivo od 13,4 milijarde KM, odnosno 6,7 milijardi eura.

Podaci pokazuju da se depoziti stanovništva u Bosni i Hercegovini kontinuirano povećavaju pa su tako, u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine, porasli za 454 miliona KM ili 3,5 posto.

Mjereno po glavi stanovnika, štednja građana BiH iznosi 3.800 KM, odnosno 1.900 eura. Taj odnos je u Federaciji BiH neuporedivo povoljniji nego u RS-u, jer se više od 10 milijardi KM nalazi na štednim depozitima građana FBiH, koji, dakle, u prosjeku, imaju ušteđeno oko 5.000 KM, odnosno 2.500 eura.

Kako smo rekli, rasla je štednja i u svim državama okruženja pa su tako ukupno štedni depoziti građana Srbije dostignuli nivo od 11,4 milijarde eura. Kako Srbija ima oko sedam miliona stanovnika, to znači da svaki građanin Srbije, u prosjeku, ima ušteđevinu od 1.600 eura, odnosno 300 eura manje od prosječne ušteđevine građana BiH, te 900 eura manje od prosječne ušteđevine građana Federacije BiH.

Prema dostupnim podacima, među državama okruženja, najštedljiviji su građani Hrvatske. Oni su početkom jeseni ove godine na računima imali 27 milijardi eura. Kada se ovaj broj podijeli s ukupnim brojem stanovnika, dolazimo do podatka da svaki građanin Hrvatske, u prosjeku, ima ušteđeno 6.200 eura, što je skoro četiri puta više od prosječne ušteđevine građana Srbije i tri puta više od prosječne ušteđevine građana BiH.

(SL. B.)