“Zlatnim ljiljanima” nema ko da čestita

“Zlatni ljiljan” je najveće vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivalo se vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije podvige protiv agresora.

9. maj – Dan Zlatnih ljiljana

Službena VLAST Visokog i NVO – boračka udruženja, Koordinacioni odbor boračkih udruženja u Visokom, a niti Komisija Općinskog vijeća Visoko za obilježavanja značajnih datuma i ličnosti; nisu se udostojili ČESTITATI herojima rata.

Politički “obraz” (ako ga imaju) ovdašnjih partija, djelimično su spasili SDP i BPS, a svima ostalim se potkrala kardinalna omaška.

Ako su akteri društvene zbilje smetli, zaboravili ili su “zakazale” silne “PR” službe – podsjećanja radi:

Abecednim redom imena “Zlatnih ljiljana” općine Visoko:

– Ahmić Uzeir  09.09.1972. – 12.06.1993.

– Ahmić Zijad 04.09.1963. – 21.08.1992.

– Ajdinović Fikret 22.04.1972. – 30.07.1993.

– Alibegović Sabahudin 09.12.1969.

– Bešlić Emir 13.12.1969.

– Bučuk Hidajet 22.07.1963.

– Buza Teufik Tufo 13.05.1950. – 16.06.1992.

– Duraković Nedžad Džadan 21.12.1956. – 11.06.1992.

– Džafić Esad Eso 07.12.1948. – 10.06.1993.

– Džafić Ramiz 29.10.1971.

– Gazibara Nedžad Pećo 06.09.1968. – 27.04.1992.

– Hasandić Refik 03.02.1965. – 04.02.1993.

– Hodžić Muhamed Hodža 28.07.1954.

– Karavdić Mugdim 21.12.1970.

– Kardaš Kemal 09.07.1972.

– Kubat Ejub 17.12.1952.

– Dr. Mafalani Majed 10.01.1955.

– Alija Mušinbegović 02.08.1963.

– Omerbegović ef. Salko 01.04.1962.

– Provalić Ferid 25.01.1960.

– Rezaković Ševko 12.01.1962.

– Subaša Safet 05.07.1966. – 16.06.1992.

– Šahinović Nijaz Nize 24.07.1959. – 23.07.1995.

– Vilić Adem 14.01.1971. – 05.11.1994.

– Zerdo Ibrahim 18.01.1961. – 10.04.1993.

Poginulim vječni rahmet, a živima želimo dobro zdravlje i da se ne brinu što su “službeno” zaboravljeni.

 

visoko.ba