“Zlatni ljiljan”:Nijaz Šahinović Nize

Piše: Nermin Šečo

Današnji dan je prilika da se prisjetimo velikog čovjeka,borca,heroja,viteza,Zlatnog ljiljana Nijaza Šahinovića Nizeta.Bio je visoko moralan,hrabar i disciplinovan borac,čovjek sa velikim srcem i ljudskim osobinama. Reći za njega bio je heroj,bilo bi malo. Nize je nadasve bio obični momak i veliki ČOVJEK.

Nijaz Šahinović je rođen 24.07.1959. godine u Visokom, gdje je i živio.Pripadnik jedinica Armije BiH od 08.04.1992. godine.Poginuo u rejonu Brutusi – Treskavica – Trnovo 23.07.1995. g., kao pripadnik 146. lbr. na dužnosti komandira 1. lahke pješadijske čete.Proizveden u čin nadporučnika.Ukopan 25.07.1995. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko. Dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan”.

Mlađi naraštaji trebaju da sa ponosom i prkosom pamte njegovo ime i slike,da znaju pravu istinu o njegovoj herojskoj borbi ali ono što me boli jeste da su naši dragi šehidi i borci zaboravljeni,a sve su učinili da danas budemo slobodni,jer su dali ono što je najvrijednije,a to je svoj život.Boli me što se o njima malo priča,što su njihova djeca prepuštena sami sebi,a koja su uglavnom nezaposlena,neriješenog stambenog pitanja.

Na jučerašnji dan, 22.7.1994 godine poginuo je Mostić Zihnija u reljonu Čifuk-Visoko,a dok je Dedić Kasim podlegao ranama, 23.7.1992 u RMC Zenica.

Nek im je vječni rahmet i mir duši! El Fatiha.