ZiraatBank BH potonula u gubitak od 34,7 miliona KM

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo je u 2018. godini potonula u gubitak poslije oporezivanja od 34,7 miliona KM, izvještava Indikator.ba. 

Negativni rezultat uslijedio je nakon što je godinu ranije Banka pozitivno poslovala sa ostvarenom neto dobiti od 2,6 miliona KM. 
I dok je dobitak iz poslovanja bio u 2018. godini za 2,7 posto bolji nego godinu ranije, banka je imala veći gubitak iz osnova rezervisanja, koji je iznosio 50,9 miliona KM, za razliku od 15,1 milion KM godinu ranije. 

Bančini troškovi rezervisanja po plasmanima iznosili su u 2018. godini 185,1 mil KM, nakon 105,0 mil KM u 2017. godini. 

Banka je dokapitalizacijom u prošloj godini povećala dionički kapital za 60 miliona KM. Ukupni kapital banke sa 31. decembrom 2018. godine iznosio je 171,8 miliona KM. 

Banka ima 332 zaposlenika i u 100-postotnom je vlasništvu T.C Ziraat Bankasi a.s. Ankara.