Zimsko održavanje na području općine Visoko – dežurni telefon

Općina Visoko je potpisala ugovore za pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja gradskih i nerazvrstanih lokalnih cesta za sezonu 2018/19. sa sljedećim izvođačima:

 – JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja gradskih ulica

– „Atlas – D“  d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja cesta na području Moštra

– „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja cesta na područjima: Buci i Gračanica

Ovim putem obavještavamo građane općine Visoko da sve eventualne probleme nastale na putnim pravcima uslijed sniježnih padavina mogu prijaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke na

 dežurni broj telefona: 061/ 361 809

kontakt osoba: Faruk Mušinbegović

Press Općine Visoko