NaslovnicaLokalne TemeZijad Breščić...

Zijad Breščić / Katastrofalan učinak Amre Babić: U proteklom mandatu od ukupno 40 obećanja samo 5 potpuno realizirano

Zašto je gradonačelnica Amra Babić velika greška?!

U periodu koji je iza nas nastojali smo ukazati na katastrofalno loše poteze koje je vukla vlast u Visokom u posljednjem mandatu. Ovaj put donosimo analizu rada te vlasti po metodu obećano – urađeno. Nažalost, sudeći po tome koliko je od onoga što je gradonačelnica obećala zaista realizirano, ovu analizu smo morali nasloviti sa Obećano – Neurađeno.

Nakon ove analize potpuno je jasno zašto Amra Babić više neće dobiti povjerenje građana. Ovako loš učinak je odgovor na pitanje koje smo u proteklom periodu postavljali, gdje je potrošeno 70 miliona KM budžeta? Najmanjim dijelom u kapitalne investicije i povećanje kvaliteta života građana, a najviše u potrošnju, plaće, putovanja i derneke, penale i pogrešno upravljanje javnim dobrom.

Dakle, gradonačelnica Babić navela je 40 obećanja, tj. 40 kapitalnih projekata u svom Programu 2016 – 2020. Od ukupno 40 obećanja čak 35 ih nije u cijelosti realizirano, od čega 27 obećanja nikako, a 8 obećanja tek djelimično. Samo 5 obećanja od ukupno datih 40 je realizirano u potpunosti.

U postotku govoreći, 87,5% obećanja nije u cijelosti realizirano, a samo 12,5% ih je ukupno realizirano. Također, 8 obećanja koja su djelimično realizirana, za najmanje 3 su korištena sredstva s viših nivoa vlasti ili samih građana. A, bilježimo i jedno obećanje, koje hvala Bogu pa nije realizirano, jer bi predstavljalo klasičnu feudalnu otimačinu narodne imovine – pogađate, radi se o lokalnim izvorima vode.

U zaključku Programa 2016 – 2020. godina, gradonačelnica nam poručuje da će sve biti riješeno do 2020. godine.

Poštovani građani Visokog, molimo Vas da se sami uvjerite u to šta jeste, a šta nije urađeno. Slijedi analiza:

1. Rekonstrukcija lokalnih puteva na području cijele općine – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Grad Visoko je u protekle 4 godine nedovoljno ulagao u rekonstrukciju lokalnih puteva. Gotovo da nema naselja u kojem nema problema s udarnim rupama i lošim održavanjem. Izgradanja novih puteva na niskom nivou. Radili se putevi nedovoljne širine i dužine.

2. Izmještanje regionalne ceste R 443 iz užeg gradskog jezgra – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Projekat je obuhvatao proširenje mosta u Čekrekčijama, izgradnje tunela u Prijekom i izgradnje trase iznad rijeke Fojnice prema Kiseljaku. Ovo je kapitalni projekat čija je vrijednosti desetine miliona KM.

3. Izgradnja zaobilaznice iz pravca Kiseljaka – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

4. Rekonstrukcija mosta u naselju Čekrekčijama – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Nije stvoren bolji životni i poslovni ambijent, a nije ni osigurano bezbjedno kretanje pješaka. Most nije proširen sa 3m na 6m, kao ni izgrađene pješačke staze s obje strane širine po 1,5 m.

5. Temeljna rekonstrukcija Betonskog mosta – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

6. Regulacija korita od mosta Konfekcije do Luke sa izgradnjom kolektora i šetnice u dužini od 968 m u vrijednosti od 1.300.000,00KM – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

7. Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i izgradnja kolektora sa šetnicom i biciklističkom stazom od Betonskog mosta do petlje – Stara Ciglana dužine 1634 m vrijednosti cca 3.000.000,00KM – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

8. Iluminacija Starog grada Visoki – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: postavljena samo zastava!

9. Potpuna izgradnja, stavljanje u funkciju i opremanje svih poslovnih zona predviđenih novim prostornim planom – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Prostornim planom utvrđene su poslovne zone i poslovni kompleksi koje obuhvataju postojeće i planirane površine za razvoj privrednih djelatnosti, i to: Poslovna zona Dobrinje, Poslovna zona Mokronoško polje, Poslovna zona Šareni Hanovi – IGM, Poslovna zona Očazi, Poslovna zona Mulići, Poslovna zona Arnautovići (Kovina), Poslovna zona Uvorići, Poslovna zona Goruša, Poslovna zona O2 (lijeva obala rijeke Bosne).

Nisu postignuti ciljevi: Povećanje sigurnosti pješaka i vozila u poslovnoj zoni; Pružanje podrške poduzetnicima za ohrabrenje za izgradnju poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu; Osnivanje novih privrednih subjekata; Stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te otvaranje novih radnih mjesta; Razvoj lokalne zajednice prije svega općine Visoko, a indirektno kantona, Federacije BiH i cjelokupnog prostora države; Poticanje izvozne konkurentnosti i privlačenje stranih ulaganja; Povećanje ulaganja u poslovnoj zoni od strane domaćih i stranih investitora.

10. Rekonstrukcija sa proširenjem ceste od regionalnog puta R445 prema izletištu Ravne – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Vlada Ze-Do kantona finansira realizaciju ovog projekta u iznosu od 140.000,00 KM. Sredstva odobrena u 2018. godini općini Visoko. Još uvijek se čeka realizacija projekata od strane Općine.

11. Očuvanje nacionalnih spomenika BiH na području Općine Visoko – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Nije bilo rebrendiranja turističke ponude Visokog.

12. Izgradnja adrenalinskog parka na lokalitetu Ravne – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena : Na području Grada Visoko nema izgrađen nijedan adrenalinski park!

13. Podizanje parkova i zelenih površina – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena : U Gradu Visoko nema izgrađen nijedan novi park.

14. Izgradnja vrećaste gumene brane na rijeci Bosni radi prevencije od poplave – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

15. Izgradnja obdaništa Visoko – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Na dan općine 29.08.2015. godine položen je kamen temeljac na lokaciji bivšeg obdaništa u Prijekom. Do današnjeg dana obdanište nije izgrađeno.

16. Izgradnja rekreativnog centra sa bazenom – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

17. Izgradnja dječjih igrališta – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Obećanje je bilo da će se u svakoj MZ izgraditi jedno dječije igralište, ali nažalost, obećanje nije realizirano.

18. Utopljivanije škola, zgrada javnih institucija i objekata kolektivnog stanovanja – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Pokrenuta procedura dobijanja energetskog certifikata, a putem UNDP utopljena je škola u Dobrinju. Zamjena nekoliko podrumskih i stubišnih prozora ne može se smatrati realizacijom projekta.

19. Izgradnja centra za upravljanje komunalnim otpadom u vrijednosti 2.500.000,00KM – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: u Gradu Visokom ne postoji Centar za upravljanje komunalnim otpadom s pratećim sadržajem.

20. Primjena obnovljivih izvora energije i proširenje mreže – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

21. SREĆA DA NIJE REALIZIRANO STRATEŠKO OPREDJELJENJE OPĆINE VISOKO IZ OBLASTI VODOSNADBIJEVANJA KAKO SLIJEDI:

Napomena: Planom je gradonačelnica definirala da joj je strateški pravac: centralizovanje vodnih objekata, objedinjavanje postojećih vodnih objekata u jedinstvene sisteme, dodjeljivanje mjesnih vodovoda na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću, u prevodu otimačina. Ako ostane na vlasti da znamo šta nas čeka!

22. Posebnu pažnju treba usmjeriti na otklanjanje administrativnih prepreka za potencijalne investitore – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Svima je poznato da ako ste privrednik i želite graditi u Visokom imate enormno velikih problema oko dobijanja građevinskih dozvola, a o visokim cijenama građevinskih dozvola da ne govorimo. Građevinska dozvola u Moštru i Porječanima enormno je poskupila.

23. Autobuska okretnica kod Vatrogasnog doma – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

24. REKONSTRUKCIJA SPREGNUTOG MOSTA U ARNAUTOVIĆIMA – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

25. Rekonstrukcija podvožnjaka na željezničkoj pruzi Vrpolje – Sarajevo – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Lokalni put koji se nalazi ispod podvožnjaka u MZ Arnautovići i povezuje dvije industrijske zone i jedan je od najvažnijih saobraćajnih veza dijela općine Visoko sa R443 i autoputom A1. Prostor za putni prolaz je s vrlo skromnim elementima, zbog čega je prolazak vozila (posebno teretnih) i za lokalne privrednike praktično neprihvatljiv. Izgradnjom zaobilaznice Mile nastaje problem čvorišta puteva odmah pored podvožnjaka, što značajno ugrožava bezbjednost saobraćaja.

26. Izgradnja javnih garaža na području urbanističkog plana grada Visoko – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Obećana izgradnja javnih garaža kapaciteta 150 vozila na lokalitetu Naselje Luke (staro sklonište) i izgradnja javne garaže u Novom Naselju kapaciteta 250 vozila, te projektiranje javne garaže na lokalitetu Dahirovac.

27. Formiranje pješačke zone u gradskom centru u ulici Čaršijska i uvođenje zabrane vozila – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

28. Izgradnja kružnih tokova na području općine Visoko – 1.082.259,51KM – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: IZGRAĐEN KRUŽNI TOK KOD NAPLATNIH KUĆICA – sredstvima vlade ZE-DO kantona u iznosu od 270.000,00KM; NIJE IZGRAĐEN KRUŽNI TOK ‘’Stara Ciglana’’ koji košta 562.115,53 KM; NIJE IZGRAĐEN KRUŽNI TOK u poslovnoj zoni Ozrakovići koji košta 150.000,00 KM.

29. Izgradnja pješačke staze, rasvjete i kanalizacione mreže u Poslovnoj zoni „Ozrakovići“ – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Urađena je pješačka staza po perifernom dijelu poslovne zone Ozrakovići koja je finansirana od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 104.994,56 KM na čijem je čelu ministar Amir Zukić i općine Visoko u iznosu od 59.835,67 KM. Međutim poslovna zona nije samo rubno područje.

30. Uspostavljanje azila za pse – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Urađena dva mala azila za pse, što je nedovoljno jer i dalje veliki broj pasa lutalica se nalazi na ulicama. Prema dostupnim podacima izgrađene azile je neophodno staviti pod veći nadzor, jer nema udomljavanja

31. Proširenje gradskog vodovodnog sistema Visoko: podsistem Moštre i podsistem Gračanica – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Urađen PODSISTEM GRAČANICA, međutim veoma mali broj priključaka zbog velike cijene priključka i troškova za priključak. Podsistem Moštre nije realiziran. Na intervju koji nam je gradonačelnica upriličila u augustu 2019. godine jasno je istakla da će svi građani dobiti vodu u naredne četiri godine, što apsolutno izlazi iz ranije datog obećanja.

Obećanje je bilo da će se u potpunosti riješiti vodosnadbijevanje svih stanovnika na sistemski način putem javnog komunalnog preduzeća, čime će biti stvoreni preduslovi za ravnomjeran razvoj općine i kvalitetan život svakog mstanovnika. Danas još uvijek veliki broj stanovnika nema vodu. Građani Liješeve i Orašca očigledno da moraju čekati još 4 godine.

32. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

33. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Još uvijek veliki broj naselja nema rasvjetu, a veći dio rasvjete koji je izgrađen finasnirali su sami građani. U seoskim područjima većinom javnu rasvjetu na mjesečnom nivou plaćaju građani.

34. Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Nisu izdvojena sredstva za zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom na cijelom području općine. Manji dio je zamijenjen, a građani plaćaju rasvjetu.

35. Rekonstrukcija osnovnih i srednjih škola – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Simbolično je ulagano u škole i daleko je od rekonstrukcije

36. Izgradnja rasteretnog kolektora gradske kanalizacije u ulici Mladih Muslimana – rijeke Bosna – OBEĆANJE REALIZIRANO!

Napomena: Finansirano od strane Vlade Ze-Do kantona u iznosu od 218.100,00 KM

37. Izgradnja zaobilaznice Mile – OBEĆANJE REALIZIRANO!

Napomena: Izgrađena zaobilaznica – loše urađeno, dvije godine stoji cca. 200 m2 makadama neasfaltirano. Svi oni koriste ovu saobraćajnicu znaju u kakvom je stanju i kako prilaze mostu.

38. Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Bosne – Naselje Luke – Ozrakovići – OBEĆANJE REALIZOVANO!

Napomena: Procijenjena vrijednost projekta bila 600.000,00KM utrošeno 994.000,00KM plus troškovi uređenja obala. U ovoj godini se planira potrošiti još dodanih 40.000,00KM za podešavanje utega. Ako znamo da mobitel ima garanciju 2 godine, onda ovo utezanje postaje sumnjivo i to baš u izbornoj godini.

39. Sanacija mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik, MZ Gračanica – OBEĆANJE REALIZIRANO!

40. Rekonstrukcija Mosta u MZ Liješeva – OBEĆANJE REALIZIRANO!

Što se tiče međunarodne saradnje, gradonačelnica je imala saradnju sa srbijanskim gradom Šabac. Od investicija u određene javne objekte koje su došle kao podrška Gradu Visokom iz inostranstva, a posebno Republike Turske, u ovom mandatu nije realizirana niti jedna!

Na žalost, propala je investicija izgradnje Islamskog centra u Naselju Luke, za čiju izgradnju su bila osigurana finansijska sredstva od milion maraka, ali sporost administracije i nezainteresiranost iste nije omogućio realizaciju ovog projekta.

Sve što je obećala nezavisna načelnica može se pogledati u službenom glasniku broj 4. iz aprila 2017. godine i na njenoj web stranici pod nazivom ”Osnovi programa i politike načelnice (2016-2020)”, te informacije su nam svima dostupne i mogu potvrditi istinitost naših tvrdnji!

Zaista, Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

 

Visoko.co.ba/Zijad Breščić, dipl. ecc., potpredsjednik GO SDA Visoko

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.