Zemlja koja nikad nije izašla iz socijalizma

ZEMLJE KOJA NIKAD NIJE IZAŠLA IZ SOCIJALIZMA: Država najveći poslodavac u BiH, privatnici pariraju samo u trgovini

Osam od deset najvećih preduzeća u Bosni i Hercegovini po broju zaposlenih je u državnom vlasništvu, što je veoma loše za razvoj privatne inicijative i tržišnu ekonomiju, složni su ekonomisti.

Naime, maloprodajni lanci “Bingo” i “Fis” jedine su kompanije u privatnoj svojini koje su se našle među deset najvećih po broju radnih mjesta i zajedno zapošljavaju nešto manje od 10.000 radnika, a prema listi nadležnih entitetskih agencija.

Ostatak liste čine državna preduzeća, kao što su “Šume Republike Srpske” (4.958 zaposlenih), “Elektroprivreda BiH” (4.462), “BH Telecom” (3.303), Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (3.283), “Željeznice FBiH” (3.139), Univerzitetski klinički centar RS (2.769), RMU Banovići (2.673) i “Željeznice RS” (2.462). 

Generalno, od 530.000 zaposlenih u Bosni i Hercegovini deset najvećih kompanija zapošljava 36.909 građana.

Admir Čavalić, ekonomista iz Tuzle, kaže za “Nezavisne” kako ovi podaci pokazuju da tranzicija u zemlji nije uspjela, što nije bio slučaj u zemljama istočne Evrope.

“U tim zemljama su nakon tranzicije na vrh isplivale zdrave kompanije iz realnog sektora, dok su se javne spustile niže na ljestvici. Kod nas, nažalost, vidimo da tranzicija nije uspjela u smislu davanja rezultata, a koji je trebalo da bude da imamo jaku privatnu inicijativu i stabilne privatne kompanije koje će biti najveći poslodavci”, kazao je Čavalić.

Zbog toga, dodaje on, BiH nije nikada na mapi destinacija privlačnih za investiranje čak ni u regionu. “

“Najgore stojimo u vezi s pitanjem stranih direktnih investicija. Pored ekonomsko-pravnog rizika, povećan je politički rizik zbog puno nivoa vlasti i generalno zbog činjenice da politika može upravljati privredom i našim životima. Takođe, postoji i visok stepen rizika da dođe do intervencije države u vaše poslovanje u tom smislu bi trebalo taj politički rizik minimizirati”, zaključio je Čavalić.

Ekonomista Igor Gavran smatra kako ovi pokazatelji za potencijalnog investitora imaju upozoravajući karakter, jer većina njih želi da vidi veću ulogu privatnog sektora.

“To što su državna preduzeća najveći poslodavci, ne mora biti samo po sebi loše, ali uglavnom nije indikator dobrog stanja na tržištu”, kaže Gavran.

Za njega je zabrinjavajuće to što među preduzećima sa liste ne dominiraju proizvodno orijentisane kompanije.

“Vodeća privatna kompanija, iako ima proizvodne kapacitete, u najvećem je djelu trgovačka kompanija, što govori da ekonomija nije proizvodno orijentisana. Sve ovo nam govori da domaći biznismeni jedino uspijevaju da se razviju u trgovini, što nije nimalo pohvalno za samu ekonomiju i državu”, kazao je Gavran za “Nezavisne”.

TABELA:

Preduzeće                                         Broj zaposlenih

“Bingo” Tuzla                                      6.845

“Šume RS”                                         4.958

“Elektroprivreda BiH”                           4.462

“BH Telecom”                                     3.303

KCUS Sarajevo                                   3.283

“Željeznice FBiH”                                3.139

“Fis” Vitez                                          3.015

UKC RS                                             2.769

RMU Banovići                                     2.673

“Željeznice RS”                                   2.462

(NN/SB)