Želimo sretan rođendan Refiku Kurgašu

Refik Kurgaš, sin Mustafe, rođen je 17.11.1962. godine u Bijelom Polju, gdje je živio do 1981. godine.

Školovanje, želja za novim saznanjima i posao doveli su ga u Sarajevo, gdje je živio do 2001. godine, a od 2001. godine do danas, živi i radi u Visokom na adresi Donja Zimča, 71305 Visoko. Oženjen je i otac petero djece.

• Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata od prvih dana do samog kraja, jedan je od prvih ratnih komandanata Sarajevske Dobrinje, četiri puta ranjavan, 90 % ratni vojni invalid, iz rata izašao sa činom kapetana.

• Dobitnik je javnog priznanja „POVELJA OPĆINE VISOKO“ koje dodjeljuje Općinsko vijeće zaslužnim građanima, koji su kroz svoj život i rad doprinijeli i doprinose sveukupnom razvoju lokalne zajednice, dobitnik je i ratnih priznanja za svoj nesebičan doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.

Obrazovanje

• Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Bijelom Polju, a nakon tiga diplomu diplomiranog Ekonomiste. Radno iskustvo

• Suvlasnik je AKOVA GROUP Sarajevo, vodeće kompanije za proizvodnju i preradu pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini i regionu, koju čine Brovis d.d. Visoko, Akova-impex d.o.o. Sarajevo, MI Ovako Sarajevo te niz drugih manjih privrednih subjekata.

• Nosilac aktivnosti privatizacije 2001. godine tadašnje Tvornice stočne hrane i Farme Visoko, današnjeg Brovis-a d.d. Visoko, a što se ujedno smatra jednom od najuspješnijh privatizacija u FBiH. Tvornica stočne hrane i Farma Visoko zatečeni su u katastrofalnom stanju sa 84 uposlenika bez uvezanog radnog staža, uplaćenih doprinosa i plaća za 15 mjeseci Danas Brovis d.d. Visoko upošljava oko 500 radnika i angažovanih 200 kooperanata diljem BiH. Od bukvalne ruševine od dolaska gos. Kurgaša do danas uloženo je oko 50.000.000,00 KM u modernizaciju proizvodnje, tako da je danas Brovis d.d. Visoko gigant sa zaokruženom proizvodnjom od stočne hrane koja godišnje iznosi oko 30.000,00 tona koncentrovane stočne hrane i hiljadu tona mesnog koštanog brašna, inkubatorskom stanicom koja proizvede 8 miliona jednodnevnih tovnih pilića, modernom klaonicom za perad sa kafilerijom. Na lokalitetu od 50.000 m2 u novosagrađenim i modernim farmama proizvede se oko 90.000,00 komada matičnog roditeljskog jata. Ovi parametri Brovis d.d. Visoko svrstavaju među najuspješnije kompanije u BiH i jednog od najvećih proizvođača pilećeg mesa u regionu.

• Predsjednik Nadzornog odbora Brovis-a d.d. Visoko.

• Trenutno obnaša funkciju Direktora plana investicijskih ulaganja i razvoja pri MI OVAKO Sarajevo.

Društvene vještine,aktivnosti i kompetencije

• Povezivanja sa ljudima, lahko uspostavljanje kontakata sa poslovnim partnerima, izražena sposobnost komunikacije i retorike, aktivan član lovačkih udruženja u Visokom i Trnovu.

• Član nadzornog odbora lovačkog društva „Srndać“ Visoko

• Posebna aktivnost odnosi se na humanitarni rad, odnosno svakodnevno pomaganje projekata koji imaju za cilj pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva kako kroz profesionalni angažman, tako i lično.

• Pomoć nadarenim učenicima u toku školovanja, pomoć sportskim kolektivima i udruženjima građana o čemu svjedoče mnoge zahvalnice.

• Predsjednik je fondacije „MI ZA DJECU“ čija je osnovna svrha pomoć pri izgradnji škola i stvaranje boljih uslova za obrazovanje naše djece

Organizacione vještine i kompetencije

• Raspoložen za timski rad, na projektnim zadacima, odgovornost u radu, sposobnost upravljanja i organizovanja.

Ostale sposobnosti i znanja

• Poznavanje rada na računaru (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet…)
• Strani jezici: – engleski; čitanje – osnovno, pisanje – osnovno, verbalna komunikacija – osnovno znanje.
• Položen vozački ispit B i C kategorije.

www.magazinplus.eu