Želimo sretan rođendan Hasibu Mušinbegoviću – dobitnik Povelje općine Visoko

hasibHasib Mušinbegović je rođen 01. marta 1952. godine u Visokom. Završio Vojnu akademiju u Zadru 1975. godine. Od 1976. do 1992. godine službuje u Sarajevu, obavljajući mnoge komandne dužnosti. 1986. godine stiče čin majora, a 1988. godine završava Visoku vojnu političku školu.

Odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim vijencem i Ordenom rada, prijevremeno je unaprijeđen u čin kapetana prve klase.
1992. godine, u činu potpukovnika, napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Predsjedništvu RBiH. Učestvuje u formiranju jedinica TO u Visokom i Brezi, te u prvim borbenim dejstvima na tom području. Tokom 1992. i 1993. godine obavljao je dužnost komandanta 3. odreda OpŠTO Visoko, komandanta 4. brdske brigade-Visočke, kao i komandanta 302. motorizovane brigade Visoko. Krajem 1993. godine postavljen je za načelnika protivzračne odbrane 3. korpusa Armije RBiH, a u maju 1994. godine upućen je u sastav Združenog štaba Armije RBiH – HVO u Sarajevu. Septembra 1994. godine stiče čin pukovnika Armije RBiH i postavljen je na dužnost pomoćnika komandanta za moral 7. korpusa Armije RBiH. Obavljajući komandne i mnoge druge značajne dužnosti, penzionisan je 2008.godine u činu brigadira Armije RBiH.

Za opširniju biografiju KLIKNI!

Video prilozi vezani za Hasiba Mušinbegovića:

Vezane vijesti:

Hasib Mušinbegović: Pokušaj deblokade Sarajeva 3.5.1992.

Intervju: mr.sc. Hasib Mušinbegović “U srcu Bosne više neće biti rata”

Dr. sc. IZET BERIDAN: Promocija knjige „NA RAZMEĐU MILENIJA“, autora mr. sc. Hasiba Mušinbegovića

Video: Promocija knjige “Na razmeđu milenija”, autora mr.sc. Hasiba Mušinbegovića

Sutra promocija knjige “Na razmeđu milenija” autora mr. sc. Hasiba Mušinbegovića

Navršava se 21 godina od ubistva u Fojničkom samostanu: Sve je bilo planirano

Završena PETA memorijalna manifestacija Visoko – „Sjećanje na 20. juni ’92.“

Video: Okrugli sto „Ustroj, lična i materijalna formacija agresorskih snaga …”

Video: Peta tradicionalna manifestacija „Sjećanje na 20. juni ’92.“

“Sjećanje na 20. juni ’92” – Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA

UG “DOMOVINA”: Okrugli sto „Ustroj, lična i materijalna formacija agresorskih snaga Odreda „PALJIKE“ (i Gračanica)“

V I S O K O u monografiji “TREĆI KORPUS AMIJE R BiH”

“33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU”

Video: Razoružavanje “Bataljona Zimča” Ilijaške brigade SCA 20. juna 1992. godine

Knjiga: „NA RAZMEĐU MILENIJA“

Mr. sc. Hasib Mušinbegović – Dobitnik Povelje općine Visoko

www.magazinplus.eu