ZDK: Upozorenje na opasnost od izazivanja požara

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

UPOZORENJE GRAĐANSTVU NA OPASNOST OD IZAZIVANJA POŽARA

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo  upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom  zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

 

Sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih     posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva.

 

Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

 

S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne  uprave  za   šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti  na  kontroli ovih radnji te u skladu sa zakonom podnositi  prijave protiv lica koja pale vatru na zabranjenim lokalitetima.

 

 

 

Press služba ZDK