ZDK: U Visokom za 26 korisnika 129.500 KM

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

Prihvaćena Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2016.godini Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

 

U skladu sa Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godini na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 12.06.2017. godine prihvaćena je Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2016. godini.

Naime, s ciljem osiguranja transparentnosti utroška sredstava, odnosno analize realizacije predmetnog dopunskog prava na nivou Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa važećim podzakonskim aktom, Ministarstvo za boračka pitanja, kao nadležni organ za svaku godinu sačinjava  Informaciju.

Informacija obuhvata presjek realizovanih aktivnosti u postupku ostvarivanja prava na dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava sa podacima i pokazateljima prezentiranim u tabelarnim pregledima, koji omogućavaju ocjenu realizacije prava u 2016. godini.

Načini rješavanja stambenog pitanja utvrđeni su Uredbom, odnosno jednokratna, bespovratna novčana sredstava za pomoć u rješavanju stambenog pitanja dodjeljuju se u svrhu: 1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja; 2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida te 4) sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta.

Treba istači, da su u 2016. godini  a po okončanim postupcima realizovani i svi podneseni zahtjevi iz 2015. godine, a koji ispunjavaju uvjete iz Uredbe za dodjelu sredstava,  što je stalna praksa Ministarstva u obradi predmeta odnosno svi nerealizovani podneseni zahtjevi prioritetno se rješavaju u narednoj budžetskoj godini. Po tom osnovu ukupno je riješeno 57 predmeta.

Za realizaciju predmetnog prava iz Budžeta Zeničko-dobojskog katona za 2016.godinu izdvojena su novčana sredstava u ukupnom iznosu od 1.631.219,77 KM, a stambeno je zbrinuto ukupno 247 korisnika, odnosno branilaca i članova njihovih porodica sa područja  11 općina Kantona  i Grada Zenice,  prema tabelarnom pregledu:

 

Općina Ukupno korisnika Odobreno u KM
Breza 13 67.172,08
Doboj Jug 7 43.528,61
Kakanj 11 76.000,00
Maglaj 15 105.500,00
Olovo 22 104.281,50
Tešanj 36 206.504,61
Usora 9 28.838,98
Vareš 7 52.510,50
Visoko 26 129.500,00
Zavidovići 29 178.841,30
Zenica 49 523.547,19
Žepče 23 114.995,00
Ukupno: 247 1.631.219,77

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

ZDK