ZDK: Štrajk dijaliznih bolesnika FBiH u SRIJEDU

Štrajk dijaliznih bolesnika FBiH u SRIJEDU

25.10.2017. godine – SRIJEDA od 07:00 do 10:00 sati, ispred dijaliznih centara Zenica, Žepće, Tešanj, Visoko i Kakanj

Dijalizni bolesnici će odbiti uključenje na hemoijalizu u znak protesta i upozorenja na težak položaj u FBiH.

Ne usvajanje Izmjena i dopuna zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja, …., su ključni razlozi za isključenje sa dijalize!